Domov

I člověk s těžším postižením může žít v běžném prostředí, má-li k tomu vytvořeny základní podmínky. Dnes mohou lidé s mentálním postižením využívat nové formy bydlení jako je společná domácnost, chráněné bydlení, podporované bydlení, bydlení s asistenční nebo ošetřovatelskou službou či bydlení ve vlastním samostatném domově.
I přes značné pokroky v této oblasti však zůstává i nadále v České republice většina lidí s postižením bez možnosti zvolit si svůj domov, mnoho lidí je stále ve velkých ústavech.

Bydlení Pohoda

27.12.2006 19:47

Občanské sdružení Pohoda nabízí svým uživatelům chráněné bydlení skupinového typu ve čtyřech bytech v Praze. Každý byt má svůj osobitý charakter. Různí se lokalitou, velikostí, počtem obyvatel i tím, jak byty vypadají. Charakter každého bytu utváří jeho obyvatelé. Nabízíme možnost bydlení v samostatných i dvoulůžkových pokojích. Obyvatelé společně užívají sociální zařízení a kuchyň. V každém bytě pracuje tým asistentů. Asistenti do bytů docházejí. Střídají se ve službách. Alespoň jeden asistent je s klienty v bytě. Podporuje klienty v situacích, ve kterých si nejsou jisti. V bytech, kde žijí převážně pracující lidé nebo ti, kteří mají jinou aktivitu, není celodenní služba. Asistenti do bytů přicházejí až odpoledne, kdy se klienti vrací domů. V době nemocí, víkendů a svátků pracují asistenti celý den i noc.

Proutek

23.10.2012 1:10

Občanské sdružení Proutek provozuje chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením na dvou místech: na statku v Plasné se nachází chráněné bydlení pro 5 obyvatel a v Jindřichově Hradci v bytech na sídlišti Vajgar a v ulici Václavská celkem 4 chráněné byty pro 12 obyvatel.

Mravenec s.r.o.

23.10.2012 1:04

Sociální službu chráněného bydlení poskytuje chebská firma MRAVENEC, spol. s r. o. ve svém areálu ve dvoupodlažní a jednopodlažní budově s bezbariérovým přístupem. V areálu, kde je služba poskytována, jsou vybudovány chráněné dílny, v nichž mohou uživatelé chráněného bydlení najít své pracovní uplatnění s ohledem na své postižení. Pro uživatele, kteří v důsledku svého postižení nebudou moci být zařazeni do chráněných dílen, je připraven ergoterapeutický program, při kterém budou moci rozvíjet své dovednosti v jim vyhovujícím zaměření. Pro všechny uživatele je k dispozici rehabilitační centrum.

Chráněné bydlení Šance pro všechny

23.10.2012 0:53

Chráněné bydlení v Chlumci nad Cídlinou vzniklo díky projektu Šance pro všechny v letech 2006 až 2008. Jeho posláním je poskytovat dospělým lidem s lehkým mentálním postižením v Královéhradeckém kraji podporu, aby se mohli začlenit se do běžného života, upevňovat a rozvíjet pracovní dovednosti, osobní a společenské návyky.

Poskytovatelé chráněného bydlení

20.10.2012 21:48

Registr posktytovatelů sociálních služeb MPSV umožňuje vyhledat organizace nabízející rovněž službu chráněného bydlení. Výběr je možné upřesnit zadáním cílové skupiny klientů, věkové kategorie, kraje a dalších kritérií.

Provozní metodika služby chráněné bydlení

19.10.2012 0:52

Metodiku zpracovala organizace Bellevue pro potřeby projektu "Podpora transformace sociálních služeb". Vychází z jejích zkušeností a může usnadnit dalším organizacím přechod z velkokapacitního zařízení do chráněného bydlení.

Chráněné bydlení a ekofarma České Kopisty

27.12.2006 20:00

Stránky občanského sdružení Camphill České Kopisty, které buduje a provozuje komunitní domov pro mentálně postižené v Českých Kopistech na Litoměřicku. Nabízí zde službu chráněné bydlení a službu centrum denních služeb.

Komunitní bydlení Villa Vallila

27.12.2006 19:57

Villa Vallila je občanské sdružení lidí, kteří se rozhodli vybudovat komunitní dům, aby v něm mohli žít ti, co potřebují nějakou pomoc. Proto odkoupili od paní Marji Vallily vilu, kterou nazvali právě Villa Vallila. Odkoupili, postupně opravili, zprovoznili a zabydlili. V současné době uvažuje sdružení o rozšíření projektu na vybudování chráněných bytů ve staré škole.

Společenství Dobromysl

27.12.2006 19:56

Občanské sdružení Společenství Dobromysl provozuje týdenní stacionář Dobromysl. Organizace staví na antroposofických základech, je členem Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR. Přístup ke klientům týdenního stacionáře vychází z waldorfské a léčebné pedagogiky Rudolfa Steinera. Sdružení sídlí v obci Srbeč na Rakovnicku ve Středočeském kraji. Je vlastníkem památkově chráněného objektu - barokního zámečku v Srbči. Jde o bývalý schwarzenberský statek, jehož historie sahá do 13. století.

Chráněné bydlení Slapy

27.12.2006 19:52

Chráněné bydlení v obci Slapy provozuje občanské sdružení Portus Praha. Jde o sociální službua pro lidi s mentálním postižením, kteří zde mohou naleznout trvalý domov, potřebné zázemí a nutné speciální služby. Bydlení je určeno pro celkem 19 obyvatel a funguje od roku 2001. Obyvatelům je k dispozici chráněné bydlení Fara pro 11 uživatelů, chráněné bydlení Na Vyhlídce pro 7 uživatelů a menší chráněný byt pro 1 klienta.

Dobromysl.cz - sekce Bydlení

27.12.2006 19:50

Základní dokumenty i aktuální články k problematice z domova i ze zahraničních zdrojů, názory a zkušenosti rodičů a odborníků, prostor pro sdílení a komunikaci na serveru Dobromysl.cz.

Centrum 83

23.10.2012 1:36

Do chráněného bydlení jsou přijímáni dospělí lidé s mentálním postižením, kteří se rozhodli osamostatnit se tak, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob života. Chráněné bydlení není určeno lidem s psychiatrickou diagnózou, imobilním, lidem s těžším mentálním postižením či autismem. Služba je určena pro žadatele, kteří jsou v době nástupu ve věku od 19 do 35 let. k dispozici je 17 bytů v Mladé Boleslavi.