Základní informace

Příčiny a prevence mentální retardace

27.12.2006 8:13

Mentální retardace může být způsobena jakoukoli okolností, která narušuje vývoj mozku před narozením, během porodu nebo v raném dětství. Je známo několik stovek příčin, nejrozšířenější je Downův syndrom, fetální alkoholový syndrom a syndrom fragilního X. Ve třetině případů se příčinu nedaří zjistit. Příspěvek na webu Dobromysl.cz třídí příčiny do pěti základních skupin.

Klasifikace mentální retardace

15.10.2012 23:55

Mentální retardace představuje výrazně sníženou úroveň inteligence. Při její klasifikaci se v současné době užívá 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, zpracovaná Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě, která vstoupila v platnost od roku 1992. Podle této klasifikace se mentální retardace dělí do šesti základních kategorií: lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, jiná mentální retardace, nespecifikovaná mentální retardace. Příspěvek na webu Dobromysl.cz podrobněji popisuje jednotlivé stupně.

Sexualita a lidé se specifickými potřebami

27.12.2006 8:42

V dnešní společnosti je sex často spojen s mládím a fyzickou kondicí; společnost proto často považuje člověka s postižením za asexuálního. Samozřejmě tomu tak není – člověk s handicapem je také sexuální bytostí, bez ohledu na mentální nebo fyzická omezení.

Bratři a sestry - otázky a odpovědi

27.12.2006 8:40

S jakými problémy se potýkají sourozenci lidí s mentálním postižením? Může to mít pro ně nějaký přínos? Co pro ně mohou udělat rodiče? A co sociální organizace?

Práva lidí s mentálním postižením

27.12.2006 8:37

Lidé s mentálním postižením mají stejná základní zákonná, společenská i lidská práva jako ostatní občané. Tato práva, tak jako u všech občanů, by neměla být nikdy omezována bez řádného soudního procesu.

Inkluze

27.12.2006 8:36

Mnoho lidí s mentálním postižením je stále izolováno od lidí bez postižení. Je jim odepírána možnost účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován. Inkluze spojuje lidi s postižením a bez.

Jak mluvit o lidech s postižením

27.12.2006 8:33

To, jak mluvíme o lidech s postižením, vytváří pro ostatní představu o tom, jací jsou. Na prvním místě jsou lidé, nikoliv jejich postižení, zdůrazňují zásady uvedené na webu Dobromysl.cz.

Co je to mentální retardace?

27.12.2006 8:21

Kolik lidí má mentální retardaci? Jak ovlivňuje schopnosti člověka? Otázky a odpovědi pro každého - na webu Dobromysl.cz.

Úvod do genetiky v kontextu mentální retardace

27.12.2006 8:19

Genetická věda poskytuje důležité informace o lidech s mentální retardací. Znalost skutečnosti, že mentální retardace je dědičná, nám umožňuje, abychom celému problému lépe porozuměli a mohli vést odbornější diskuse o etických otázkách týkajících se genetického výzkumu.Více na webu Dobromysl.cz.

Mentální retardace

27.10.2012 13:15

Přehled charakteristik jednotlivých stupňů mentální retardace vzhledem k možnostem komunikace takto postižených osob - na webu Doktorka.cz.