Další informace k zaměstnávání mentálně postižených

Dobromysl - sekce Práce

25.02.2007 18:46

Základní dokumenty i aktuální články k problematice z domova i ze zahraničních zdrojů, názory a zkušenosti rodičů a odborníků, prostor pro sdílení a komunikaci na serveru Dobromysl.

Náhradní plnění

25.02.2007 18:51
Informace o nabídce firem, převážně výrobních družstev invalidů, oprávněných vystavit podle zákona č. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, doklad o splnění povinnosti zaměstnat stanovený 4% podíl zdravotně postižených zaměstnanců náhradním způsobem. Na stránkách je rovněž příslušná legislativa a časté dotazy.