Poradny

Poradny jsou nejrozšířenější formou sociální pomoci. Nejen proto, že zdravotní a zejména zrakové postižení způsobuje neschopnost se k potřebným informacím dostat, ale také proto, že mnohdy neumíme informace efektivně vyhledávat a někdy je špatně chápeme. K jednotlivým informacím je mnohdy potřebný výklad a osobní účast zkušeného odborníka. Dobře míněná a nezištná rada je  ta nejlepší a nejúčinnější forma pomoci. Poradenství poskytují všechny odbočky SONS a všechna odborná pracoviště SONS i dceřiných společností SONS. Tento systém poradenství je natolik vzájemně propojený, že v něm dobře funguje návaznost na odborné služby.

Místa prvního kontaktu

28.12.2006 20:19

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých se snaží budovat síť míst prvního kontaktu po celém území ČR. Tímto místem může být některá z 90 oblastních odboček SONS, ale především Střediska integračních aktivit SONS a krajská TyfloCentra. Poskytují základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení, pomůckách denní potřeby i poskytovatelích služeb takto postiženým lidem.

Poradna pro otázky samostatného života nevidomých

28.12.2006 20:21

Stránky poradny sdružení Okamžik obsahují instruktivní texty na různá témata a nabízejí poradenství prostřednictvím e-mailu, telefonu, poštovního styku nebo osobního setkání.

Právní poradna pro nevidomé

28.12.2006 20:24

Poradnu provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Jejím posláním je pomáhat řešit především obtížnější případy, které poradně předávají sociálně právní poradci. Zajišťuje školení těchto poradců, vydává metodické studijní a popularizační materiály z oblasti sociálně právního a pracovně právního poradenství v oblasti zrakového postižení.

Sociálně právní poradci

28.12.2006 20:26
Co mohu očekávat od sociálně právního poradce? Poskytnutí kvalifikované sociálně právní a pracovně právní porady (těžce zrakově postiženým klientům) formou obecných konzultací, radou při řešení konkrétních situací, doporučením kontaktů s úřady a institucemi a dalšími odbornými pracovišti, středisky SONS a obecně prospěšnými společnostmi jí zřízených, včetně intervence ve složitých případech; zpracováním, případně sepsáním žádosti, stížnosti, odvolání nebo jiného právního úkonu úřadům nebo jiným institucím při řešení sociálních problémů zrakově postižených občanů, včetně problému pracovně právních. Sociálně právní poradci vědí, kdy mají kontaktovat právníka.

Odborně technické poradenství v oblasti PC pro zrakově postižené

28.12.2006 20:27

Cílem odborně technických poraden v oblasti PC pro zrakově postižené je nejen samotné poradenství, ale především možnost odzkoušení nejrůznějších speciálních programů pod vedením zkušeného instruktora včetně informace o dodavateli, o možnosti získání finančních prostředků, o možnosti zaškolení a dalších službách s ICT technologiemi spojených.

Centrum odborné podpory

16.09.2012 16:30

Centrum vzniklo v rámci projektu "Centrum podpory pro zrakově postižené žáky". Nabízí bezplatné poradenství a košlení pro zrakově handicapované děti základní i středních škol, jejich rodiče i pedagogické pracovníky.Pomáhá i s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek.

Poradenství v oblasti zrakově postižených

29.10.2012 1:32

Sdružení Eye-T.cz bezplatně poskytuje odborné konzultace v oblasti náročných kompenzačních pomůcek na bázi ICT pro těžce zrakově postižené občany.

InternetPoradna

11.06.2014 7:36

V současné době je do internetového poradenství zapojeno více než 230 dobrovolníků / odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře, kteří odpovídají na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti. Všechny dotazy jsou anonymní (případně jsou anonymizovány operátorem projektu). Přidanou hodnotu projektu tvoří archivy dotazů a odpovědí, články, seznamy pomůcek, diskusní skupiny, ankety, seznamy literatury... Součástí této služby je i zprostředkování krizové ho poradenství na E-lince důvěry, internetové variantě linky důvěry (forma chatu).