InternetPoradna

11.06.2014 7:36

V současné době je do internetového poradenství zapojeno více než 230 dobrovolníků / odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře, kteří odpovídají na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti. Všechny dotazy jsou anonymní (případně jsou anonymizovány operátorem projektu). Přidanou hodnotu projektu tvoří archivy dotazů a odpovědí, články, seznamy pomůcek, diskusní skupiny, ankety, seznamy literatury... Součástí této služby je i zprostředkování krizové ho poradenství na E-lince důvěry, internetové variantě linky důvěry (forma chatu).