Sociálně právní poradci

28.12.2006 20:26
Co mohu očekávat od sociálně právního poradce? Poskytnutí kvalifikované sociálně právní a pracovně právní porady (těžce zrakově postiženým klientům) formou obecných konzultací, radou při řešení konkrétních situací, doporučením kontaktů s úřady a institucemi a dalšími odbornými pracovišti, středisky SONS a obecně prospěšnými společnostmi jí zřízených, včetně intervence ve složitých případech; zpracováním, případně sepsáním žádosti, stížnosti, odvolání nebo jiného právního úkonu úřadům nebo jiným institucím při řešení sociálních problémů zrakově postižených občanů, včetně problému pracovně právních. Sociálně právní poradci vědí, kdy mají kontaktovat právníka.

Klíčová slova: