Ústavy

Ústavní péče má jistě své místo ve spektru sociální péče. Pořád mezi námi budou žít lidé, kteří nejsou schopni se sami o sebe postarat a kteří zvýšenou péči potřebují.

Ústav sociální péče Brno - Chrlice

11.06.2014 7:53

Ústav poskytuje komplexní péči po stránce sociální, zdravotní a hmotného zaopatření lidem se zrakovým postižením, zrakovým a sluchovým postižením a dále osobám s kombinovanými vadami. Zařízení nabízí svým uživatelům možnost pracovní a sociální rehabilitace, výuky Brailla, paměti, prostorové orientace, samostatného pohybu zrakově postižených, sebeobsluhy a výuku praktických dovedností. Pro neslyšící a hluchoslepé nabízí výuku znakového jazyka a dalších komunikačních technik, cále pro své uživatele i veřejnost četné kulturní, společenské a sportovní akce, muzikoterapii a internetovou kavárnu. Nechybí ani rekvalifikační kurzy na PC, výuky speciálních programů s hlasovým výstupem atd., které jsou určeny pro uživatele zařízení i zrakově postižené v domácí péči. Výuka je akreditována MŠ, certifikát umožňuje absolventům rekvalifikačního kurzu požádat o příspěvek na pořízení počítače příslušný sociální odbor. ÚSP se nachází v klidné, dobře dostupné části města Brna.

Ústav sociální péče Palata

11.06.2014 7:55

Jedná se o Ústav sociální péče řízený Magistrátem hlavního města Prahy. Vznikl již v roce 1885 jako azylový dům Palata. Je určen pro seniory se zrakovým postižením, kteří potřebují kromě rezidenčních služeb i další specializované služby. Nabízené terapie a aktivity jsou určeny i pro klienty s vícečetným postižením (vozíčkáři, nedoslýchaví, zdravotně postižení …).