Odborně technické poradenství v oblasti PC pro zrakově postižené

28.12.2006 20:27

Cílem odborně technických poraden v oblasti PC pro zrakově postižené je nejen samotné poradenství, ale především možnost odzkoušení nejrůznějších speciálních programů pod vedením zkušeného instruktora včetně informace o dodavateli, o možnosti získání finančních prostředků, o možnosti zaškolení a dalších službách s ICT technologiemi spojených.

Klíčová slova: