Vše o zrakových vadách

Klasifikace zrakového postižení podle WHO

22.12.2006 17:48

Podle mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů se zrakové postižení člení do 5 stupňů. Podle této klasifikace by se měly správně nazývat i skupiny lidí s těžkým zrakovým postižením: lidé středně slabozrací, lidé silně slabozrací, lidé s těžce slabým zrakem, lidé prakticky nevidomí, lidé (úplně) nevidomí.

Knihy o zrakových vadách pro pacienty a laickou veřejnost

10.06.2014 21:40

Národní lékařská knihovna, která je partnerem portálu Helpnet, začala zpracovávat z jeho podnětu katalog knih určených pro pacienty a laickou veřejnost. Katalog je členěn podle jednotlivých rubrik, resp. podrubrik Helpnetu. Knihy uvedené v katalogu si mohou zájemci vypůjčit osobně v Národní lékařské knihovně (Sokolská 54, Praha 2, tel. 296 335 911, e-mail nml@nlk.cz), anebo prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby v kterékoli veřejné knihovně.

Zrakové postižení

15.10.2012 15:26

Příspěvek na webu Bezbariérová knihovna.cz se vedle charakteristiky zrakového postižení zabývá službami knihoven pro uživatele se zrakovým postižením, komunikací s nimi a metodami, jak jim lze usnadnit návštěvu knihovny.

Slepota

15.10.2012 15:23

Příspěvek na Wikipedii obsahuje mj. klasifikace zrakového postižení podle Světové zdravotnické organizace.

Špatně vidím, co mi je?

22.12.2006 17:58

Přehledná tabulka popisující různé symptomy a jim odpovídající možné zrakové vady.

Hluchoslepí mezi námi

22.12.2006 17:56

Brožura vydaná Občanským sdružením LORM – Společnost pro hluchoslepé uvádí mj. koho lze považovat za hluchoslepého, jaké jsou vhodné komunikační techniky a rehabilitační i kompenzační pomůcky, které usnadňují hluchoslepým spoluobčanům život. V textu lze také najít kontakty na lékaře, kteří jsou oprávněni předepisovat pomůcky pro zrakově postižené, zásady průvodcovství a také adresář institucí a škol pro hluchoslepé včetně odkazů na zahraniční organizace. Verze na CD-ROMu je rozšířená a přináší více informací o problematice hluchoslepoty.

Kdo je zrakově postižený

22.12.2006 17:53

Zrakově postižení nebo správněji osoby se zrakovým postižením jsou lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Úžeji se tímto termínem rozumí ti, u nichž poškození zraku nějak ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž běžná optická korekce nepostačuje. Článek R. Schindlera a M. Pešáka rozebírá problematiku z různých aspektů.

Zrakové vady

22.12.2006 17:52

Stručný přehled nejčastějších zrakových vad, jejich symptomů, možností léčby a funkčních aspektů. Materiál R. Schindlera je určen instruktorům Tyfloservisu a dalším pracovníkům SONS ČR pro rychlou základní orientaci v dané problematice.

Kam se mohu obrátit, stanu-li se zrakově postiženým?

10.06.2014 21:57

Je nesmírně důležité vědět, kam se mohu obrátit, pokud jsem těžce zrakově postižený/á. Stránky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR nabízejí průřez základními službami, které se zrakově postiženým v dnešní době mohou dostat.