Zvuková oddělení a oddělení pro nevidomé veřejných knihoven

Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké v Ústí nad Orlicí

12.02.2007 21:08
Městská knihovna v Ústí nad Orlicí nabízí nevidomým a zrakově postiženým čtenářům z okresu půjčování magnetofonových kazet a CD s nahrávkami knižních titulů a zdravotně postiženým a starším občanům podle přání donáškovou službu v zimním období.

Knihovna města Ostravy - zvuková knihovna

25.01.2013 22:02

Zvuková knihovna pro slabozraké a nevidomé je jedním z oddělení Knihovny města Ostravy již od roku 1975. Vznikla na základě dohody mezi knihovnou a Tiskárnou K.E. Macana v Praze. Poskytuje veškeré služby zdarma, nabízí absenční i prezenční půjčování zvukových knih audio i MP3, filmů s komentářem, časopisů ZORA a EMA,  možnost ukládání zvukových knih na USB prostředky,  Internet na stanicích se speciálním vybavením, zásilkovou službu zvukových knih pro mimoostravské uživatele, asistenční službu u PC,  čtení dokumentů pomocí elektronické lupy,  aktualizovaný seznam zvukových knih na požádání v tištění i elektronické podobě,  hmatové orientační mapy, ukázky knih v Braillově písmu. Knihovna je vybavena orientačními hlasovými majáčky.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

25.01.2013 21:59

Speciální fond pro zrakově a sluchově postižené začala Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě budovat v roce 2007 díky účelovým dotacím Moravskoslezského kraje. Je dostupný v oddělení speciálních fondů (levé křídlo Nové radnice), případně je možno využít zásilkové služby.

Městská knihovna Dačice, fond zvukových knih

25.01.2013 21:57

Fond zvukových knih zahrnuje nahrávky literárních děl všech žánrů a slouží výhradně zrakově i jinak zdravotně postiženým občanům. Podmínkou uživatelské registrace pro půjčování zvukových knih je vyplnění přihlášky potvrzené lékařem nebo předložení průkazu ZTP-P.

Portál vysokoškolských knihoven pro zrakově postižené

03.08.2009 13:28
Vyhledávací formulář portálu zahrnuje katalogy Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity Brno, Centra Tereza ČVUT Praha, Oddělení pro nevidomé a zrakově postižené knihovny KTF UK, souborné katalogy Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity, Knihovny digitálních dokumentů při SONS ČR (Braillnet) a Národní knihovní služby Knihovny Kongresu USA pro nevidomé a zdravotně postižené.

Knihovna města Mladá Boleslav

12.02.2007 21:53

Stránky uvádějí seznam zvukových knih pro nevidomé, všechny tituly jsou k dispozici v mp3 na CD. Veškeré služby pro nevidomé jsou zdarma.

Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín

12.02.2007 21:49

Fond zvukové knihovny zahrnuje nahrávky literárních děl všech žánrů a slouží výhradně zrakově i jinak zdravotně postiženým občanům. V katalogu je 1455 titulů v MP3 na CD a 1366 záznamů na magnetofonových kazetách.

Knihovna Petra Bezruče v Opavě

12.02.2007 21:39

Speciální oddělení slouží výhradně slabozrakým a nevidomým spoluobčanům. Budova, ve které se zvuková knihovna nachází, je jako jedna z mála vybavena navigačním systémem pro nevidomé a je bezbariérová.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

12.02.2007 21:34
Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké byla založena v roce 1992 v prostorách klubovny dětské půjčovny ve Vsetíně - Trávníkách. V současné době má 35 čtenářů, kteří mají možnost vybírat z  1103 titulů zvukových knih na kazetách, CD a nově také ve formátu MP3. Kromě výpůjční činnosti pořádá pro zrakově postižené každoročně cyklus besed na nejrůznější témata, vždy každé první úterý v měsíci. Ve zvukové knihovně je k dispozici internet a televizní lupa.

Zvuková knihovna pro nevidomé a zrakově postižené - Jihlava

12.02.2007 21:28

Mezi služby knihovny patří půjčování speciálních zvukových dokumentů na MC a CD, půjčování specializovaných periodik (Zora, Ema), zpřístupnění PC se speciálním softwarem pro zrakově postižené, zpřístupnění televizní lupy (ve studovně ve 2. poschodí hlavní budovy), meziknihovní výpůjční služba.

Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké, Hradec Králové

12.02.2007 21:21

Knihovna slouží jako půjčovna zvukových knih (beletrie i naučná literatura), namluvených na kazetách a CDMP3. Nabídku výběrově doplňují hudební nahrávky. Je pobočkou Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E.Macana v Praze; od ní získává zvukové knihy. Slouží nevidomým a lidem s poruchami zraku z celého východočeského regionu. Podmínkou registrace je potvrzení očního lékaře o zrakové vadě nebo kopii průkazu ZTP/P.

Oddělení služeb pro handicapované - Havlíčkův Brod

12.02.2007 21:19
Toto oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě poskytuje speciální knihovnické a informační služby těžce zrakově postiženým a nevidomým, neslyšícím a nedoslýchavým, mentálně postiženým a dyslektikům. Vytváří specifické podmínky imobilním, duševně nemocným a ostatním znevýhodněným klientům. Nabízí: speciální fond knih a časopisů, fond zvukových knih a knih se zkrácenými texty, fond zvukových knih a knih se zkrácenými texty, využití speciálních počítačových programů a služby Internet, asistenční služby u PC, poradenské služby handicapovaným, studentům a pomáhajícím profesím, knihovnicko - informační lekce pro ZŠ, střední školy a VOŠ, jejichž smyslem je vést žáky a studenty k tolerantnímu, vnímavému a humánnímu přístupu k znevýhodněným lidem kulturní, vzdělávací a výukové programy.

Knihovna pro nevidomé v Plzni

12.02.2007 21:14

Knihovna pro nevidomé je samostatným pracovištěm SVK Plzeňského kraje, její služby se řídí vlastním výpůjčním řádem. Nabízí své služby pouze pro slabozraké a nevidomé občany, kteří se mohou stát uživateli knihovny na základě lékařského doporučení očního lékaře. V provozní době je knihovna označena zvukovým signálem. Půjčuje krásnou literaturu namluvenou na audiokazetách (v podání českých herců). Zajišťuje rozesílání zvukových knih do místa bydliště (bezprostřední návštěva není nutná).

Půjčovna zvukových knih pro nevidomé - Strakonice

12.02.2007 21:12

V čítárně je umístěna půjčovna zvukových knih pro nevidomé. Čtenáři z Jihočeského kraje s potvrzením od lékaře mají tuto službu zdarma. Obdrží katalog, ze kterého si vybírají tituly (v současné době výběr z 6 652 titulů - cca 55 000 kazet a 3138 CD ve formátu MP3). Tyto tituly jsou jim potom zdarma zasílány poštou. Tituly jsou namluveny na kompaktní magnetofonové kazety, každý titul představuje 1 až 35 kazet. 29 uživatelům zasíláme pravidelně i CD z hudebního oddělení. Počet uživatelů je nyní 176, z toho je 20 místních, kteří si pro zvukové knihy chodí.

Zvuková knihovna pro nevidomé v Uherském Hradišti

12.02.2007 21:11

V Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti si mohou nevidomí a těžce zrakově postižení čtenáři rezervovat zvukové knihy emailem na adrese rezervace@knihovnabbb.cz , v internetovém katalogu knihovny nebo při osobní návštěvě knihovny. Fond zvukové knihovny v současnosti tvoří asi 800 titulů knih. Každý titul je nahrán průměrně na 8 kazetách, zvuková knihovna tedy obsahuje asi 6 400 magnetofonových kazet.

Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké v Ústí nad Labem

12.02.2007 21:09
Fond zvukové knihovny Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem zahrnuje nahrávky pořízené na magnetofonových kazetách a poskytované Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K.E. Macana. Obsahuje publikace z oblasti krásné i odborné literatury, dále jsou zde rozhlasové hry, literární pásma a v menší míře i nahrávky hudební. Mimoústeckým čtenářům nabízí knihovna na základě jejich objednávky zasílání požadovaných titulů poštou. Zásilky jsou posílány jako slepecký tisk a jsou zdarma.

KTN – Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana

25.01.2013 22:11

 Posláním KTN je zpřístupňovat nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům informace i umělecké hodnoty, a to prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových záznamů, reliéfní grafiky a digitálních textů. Půjčování bodových i zvukových knih osobně i poštou je pro uživatele zdarma. Produkci KTN dostávají v jedné kopii zvukových knih zdarma oddělení pro zrakově postižené při knihovnách v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Brně, Ostravě, Strakonicích a Plzni.