Portál vysokoškolských knihoven pro zrakově postižené

03.08.2009 13:28
Vyhledávací formulář portálu zahrnuje katalogy Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity Brno, Centra Tereza ČVUT Praha, Oddělení pro nevidomé a zrakově postižené knihovny KTF UK, souborné katalogy Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity, Knihovny digitálních dokumentů při SONS ČR (Braillnet) a Národní knihovní služby Knihovny Kongresu USA pro nevidomé a zdravotně postižené.