KTN – Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana

25.01.2013 22:11

 Posláním KTN je zpřístupňovat nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům informace i umělecké hodnoty, a to prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových záznamů, reliéfní grafiky a digitálních textů. Půjčování bodových i zvukových knih osobně i poštou je pro uživatele zdarma. Produkci KTN dostávají v jedné kopii zvukových knih zdarma oddělení pro zrakově postižené při knihovnách v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Brně, Ostravě, Strakonicích a Plzni.