Oddělení služeb pro handicapované - Havlíčkův Brod

12.02.2007 21:19
Toto oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě poskytuje speciální knihovnické a informační služby těžce zrakově postiženým a nevidomým, neslyšícím a nedoslýchavým, mentálně postiženým a dyslektikům. Vytváří specifické podmínky imobilním, duševně nemocným a ostatním znevýhodněným klientům. Nabízí: speciální fond knih a časopisů, fond zvukových knih a knih se zkrácenými texty, fond zvukových knih a knih se zkrácenými texty, využití speciálních počítačových programů a služby Internet, asistenční služby u PC, poradenské služby handicapovaným, studentům a pomáhajícím profesím, knihovnicko - informační lekce pro ZŠ, střední školy a VOŠ, jejichž smyslem je vést žáky a studenty k tolerantnímu, vnímavému a humánnímu přístupu k znevýhodněným lidem kulturní, vzdělávací a výukové programy.