Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké, Hradec Králové

12.02.2007 21:21

Knihovna slouží jako půjčovna zvukových knih (beletrie i naučná literatura), namluvených na kazetách a CDMP3. Nabídku výběrově doplňují hudební nahrávky. Je pobočkou Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E.Macana v Praze; od ní získává zvukové knihy. Slouží nevidomým a lidem s poruchami zraku z celého východočeského regionu. Podmínkou registrace je potvrzení očního lékaře o zrakové vadě nebo kopii průkazu ZTP/P.