Zhoubné nádory

09.03.2013 22:46

Na stránkách moje medicína v sekci Zhoubné nádory se nacházejí dokumenty, ve kterých naleznete převážně rady a doporučení vytvořené profesionály z různých oborů (např. lékař, sociální pracovník, psycholog, právník). Rady nezdravotnických odborníků jsou zvláště cenné, neboť je jich málo a jsou obvykle obtížně dostupné. Tyto rady a doporučení odráží zkušenosti jednotlivých odborníků a jsou ku pomoci obecně všem pacientům se zhoubnými nádory, bez ohledu na typ jejich konkrétního onemocnění.

Klíčová slova: