Ischemická choroba srdeční

30.11.2008 13:57
Ischemická choroba srdeční je příčinou takřka třetiny úmrtí v České republice a u stejně početné skupiny kvalitu života významně zhoršuje. Rozsáhlý příspěvek na webu Ordinace popisuje její příčiny, léčení, způsoby poskytnutí první pomoci.
Klíčová slova: