Canisterapie

Helppes

15.02.2007 13:25
Občanské sdružení Helppes je centrum pro speciální výcvik psích pomocníků pro tělesně a zdravotně handicapované. Patří mezi ně také vodicí psi pro nevidomé. Poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb - od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes proškolení klienta až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa.

Pomocné tlapky

20.06.2014 22:00

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se zabývá chovem, předvýchovou, výcvikem a předáváním asistenčních psů zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým lidem, zejména částečně nebo zcela upoutaným na invalidní vozík, ale i nevidomým a pacientům se záchvatovými onemocněními a lidem s kombinovaným onemocněním.

Pestrá společnost

20.06.2014 22:00

Pestrá společnost, o.p.s. se zabývá výcvikem asistenčních a vodících psů pro osoby se zrakovým, tělesným, sluchovým, kombinovaným či vícečetným postižením. Tyto služby jsou doplněny o následnou péči po celou dobu činné služby asistenčního psa a další aktivity pro žadatele i majitele asistenčních psů. Pestrá společnost nabízí kynologické služby, vzdělávací programy a semináře, prezentace, ukázky, canisterapii, zooterapii. Veškerá činnost je poskytována odborně proškoleným týmem, který se nadále vzdělává v oboru a zúčastňuje se pravidelně kurzů, seminářů, školení a konferencí pro kvalitní poskytování našich služeb.

Canisterapie Kladno

11.12.2012 0:14

Kladenské občanské sddružení má v současné době 16 členů, z nichž pravidelnou canisterapeutickou činnost provádí 13 canisterapeutických týmů a další 3 canisterapeutické týmy chodí na jednorázové akce do školských i jiných zařízení. Canisterapeutické týmy svou činnost provádějí v předem dohodnutých intervalech v předem dohodnutých zařízeních. Pro jednotlivá zařízení i pro jednotlivé canisterapeutické týmy je vytvořen projekt (smlouva), jejíž součástí je přesná specifikace druhu terapie, která bude v zařízení probíhat, za jakých podmínek a v jakých intervalech.

Psi pro život

18.11.2012 18:40

Občanské sdružení Psi pro život se soustřeďuje hlavně na práci s dětmi. Provozuje canisterapii a hipoterapii. Vyvíjí vzdělávací činnost a pořádá výcvik terapeutických psů.

Canisterapeutické sdružení Jižní Morava

18.11.2012 18:36

Sdružení přispívá za pomoci psů k léčbě dětí i dospělých, nejen handicapovaných, v oblasti psychické, fyzické, somatické, sociální a rehabilitační. Podává informace novým zájemcům o canisterapii, pořádá zkoušky pro psovody a psy, připravuje školení canisterapeutů, pořádá besedy pro laickou i odbornou veřejnost, spolupracuje s rodinnými příslušníky s dětmi s handicapem.

Cenisterapeutické centrum Zlín

18.11.2012 18:06

Centrum se zaměřuje především na malé klienty, kteří trpí dětskou mozkovou obrnou nebo jiným tělesným nebo mentálním postižením. Jeho služby jsou bezplatně dostupné jak klientům jednotlivých zařízení, tak i rodičům s postiženými dětmi, kteří o ně pečují doma.

Centrum pro výcvik psů Alfa

18.11.2012 18:02

Centrum se věnuje  canisterapii a mnoha psím sportům – agility, coursingu, dogtrekkingu, dog divingu a juniorhandlingu.

Hafík

18.11.2012 17:58

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík provádí canisterapii jako jednu z metod podpory psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií (canisterapeutické návštěvy ve zdravotně sociálních zařízeních, integrační canisterapeutické tábory, psychorehabilitační kurzy, rekondiční pobyty…).

Animoterapie.cz

02.02.2010 21:23
Informační server společnosti Anitera o.p.s. se věnuje tématu terapií za pomoci zvířat. Nejvíce informací se týká canisterapie, ale prostor zde má i hiporehabilitace, felinoterapie, terapie za pomoci malých zvířat či terapie za pomoci hospodářských zvířat.

Zlatý retrívr Z Jiřího zahrady

16.02.2007 8:41

Stránky chovatelské stanice FC1, která se zabývá chovem zlatých retrívrů, výcvikem základní poslušnosti psů a canisterapií.

Seznam dostupných animoterapií ve Středočeském kraji

15.05.2017 20:51

Studentka Gymnázia Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Adéla Karhanová se ve své maturitní práci zabývala animoterapií. Tento pojem zahrnuje canisterapii (terapii za pomoci psů), felinoterapii (terapii za pomoci koček), hipoterapii / hiporehabilitaci (terapii za pomoci koní), delfinoterapii (terapii za pomoci delfínů), lamaterapii (terapii za pomoci lam), ornitoterapii (terapii za pomoci ptáků), insektoterapii (terapii za pomoci hmyzu) a další (malá zvířata, hospodářská zvířata, volně žijící zvířata, exotická zvířata v zoo a podobně). Jak přílohu zpracovala seznam dostupných animoterapií ve Středočeském kraji. Obsahuje kontakty na téměř čtyř desítky organizací, které se některým druhem animoterapie zabývají.