Důležité informační zdroje

Přes bariéry

02.08.2022 13:32

Obsáhlý informační portál Pražské organizace vozíčkářů věnující se problematice mapování a odstraňování architektonických bariér mimo jiné obsahuje i přes 4000 položek konkrétních profesionálně zmapovaných objektů s informacemi o míře jejich přístupnosti.

Zpravodaj Asociace Polio

20.06.2014 22:49

Asociace Polio ČR vydává na svých stránkách elektronickou verzi svého Zpravodaje.

Ambulantní rehabilitace se spinálním programem

20.06.2014 22:47

Česká asociace paraplegiků vytvořila velmi potřebnou databázi informací především pro ty, kteří se po nehodě či nemoci nově ocitli na invalidním vozíku. Kde najít pracoviště, které poskytuje kvalitní rehabilitaci právě těmto pacientům?

Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP

20.06.2014 22:45

Stránky České společnosti pro míšní lézi ČLS JEP obsahují informace o aktivitách společnosti, doporučené postupy, statistiky a odkazy na weby dalších odborných společností,.

Centrum Paraple

20.06.2014 22:44

Web Cantra Paraple obsahuje kromě adresáře důležitých státních institucí a neziskových organizací přehled spinálních jednotek a dalších zdravotnických zařízení s rehabilitací, adresář poskytovatelů osobní asistence, agentur podporovaného zaměstnávání, poraden, autoškol, seznamek, speciálních škol, zprostředkovatelů zájezdů pro osoby s tělesným postižením a další informace.

Manuál pro začínající asistentky a asistenty

23.01.2013 13:34

Jak pomoci vozíčkáři do metra, do autobusu nebo na obrubník? Asistence o.s. nabízí veřejnosti své zkušenosti poskytovatele osobní asistence pro lidi se zdravotním postižením v tištěném Manuálu pro začínající asistentky a asistenty a v novém instruktážním filmu.

Lymfolm help

12.01.2013 21:26

Stránky pacientského sdružení LYMFOM HELP, které pomáhá pacientům s maligním lymfomem, jejich blízkým a přátelům, obsahují newsletter s informacemi o činnosti sdružení

Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP

13.11.2007 9:16
Stránky České společnosti pro míšní lézi ČLS JEP obsahují informace o aktivitách společnosti, doporučené postupy, statistiky a odkazy na weby dalších odborných společností,.

Infoposel.cz

21.02.2007 21:00

Obsah informačního systému pro zdravotně postižené Infoposel.cz je rozčleněn do sekcí Články, Legislativa, Pomůcky, Adresář služeb, Poradna, Periodika, Servis pro NNO, Dískuse.

Informační portál Ligy za práva vozíčkářů

21.02.2007 9:45

Obsahově bohatá nabídka informačního portálu Ligy za práva vozíčkářů je členěna do rubrik Příspěvky a důchody, Služby, Pomůcky, Vzdělávání, Pracovní uplatnění, Bariéry, Organizace, Volný čas, Praktické informace a formuláře..

Knihy o onemocnění páteře pro pacienty a laickou veřejnost

21.02.2007 9:21

Národní lékařská knihovna začala z podnětu Helpnetu zpracovávat katalog knih určených pro pacienty a laickou veřejnost. Katalog je členěn podle jednotlivých rubrik, resp. podrubrik Helpnetu. Knihy uvedené v katalogu si mohou zájemci vypůjčit osobně v Národní lékařské knihovně (Sokolská 54, Praha 2, tel. 296 335 911, e-mail nml@nlk.cz),  anebo prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby v kterékoli veřejné knihovně.

Skok do reality

21.02.2007 9:17

Noviny o české legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených ČR. Na jejím webu jsou umístěna jednotlivá čísla ve formátu pdf (některá i ve formátu doc) od roku 2003.

Zpravodaj AMD

21.02.2007 9:13
Elektronická verze Zpravodaje Asociace muskulárních dystrofiků je umístěna na webu Asociace muskulárních dystrofiků ČR. Přečíst si zde lze čísla od 1/2002 do současnosti. 

Vozka

21.02.2007 9:09

VOZKA - Magazín o životě a pro život na vozíku. Časopis s podtitulem "Rady, inspirace, motivace" má na svých webových stránkách ke stažení 1 rok a starší čísla, online výběr článků z čísel od aktuálního do roku 2012 a články vzniklé v mezidobí mezi vydáváním jednotlivých čísel. Časopis se věnuje všem oblastem, se kterými jsou vozíčkáři ve svém životě konfrontováni. Vychází 4x ročně na 72-80 stranách, distribuován je do všech krajů v ČR, předplatné pro jednotlivce činí 160 Kč/rok. Vydavatelem je Ostravská organizace vozíčkářů o. s.

Vozíčkář

21.02.2007 8:41

Vozíčkář, časopis nejen pro sedící,  vychází 6x ročně. Jeho vydavatelem je Liga vozíčkářů. Časopis je rozesílán zdarma na konkrétní privátní adresy zájemcům z celé republiky, do nemocnic, rehabilitačních ústavů, lázeňských zařízení, ordinací specializovaných lékařů, na ministerstva. Vychází s přílohou SKOK do reality, která je vydávána ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených a je věnována pouze legislativě. V elektronické podobě je ve formátu pdf umístěn na webových stránkách Ligy vozíčkářů, a to od roku 2001. Od roku 2005 pak i ve formátu doc pro zrakově postižené čtenáře.

Můžeš

21.02.2007 8:36

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry kromě toho, že získává peníze pro humanitární účely a pro pomoc v kritických situacích sociálních i zdravotních, vydává i noviny pro zdravotně postižené nazvané Můžeš. Vycházejí již patnáctým rokem. V tištěné podobě nyní dvanáctkrát do roka, na internetu jsou v archivu uložena čísla s vybranými články od roku 2007.

Bechtěrevik

21.02.2007 8:32
Stránky Klubu bechtěreviků Moravskoslezský kraj soustřeďují informace o Bechtěrevově chorobě, způsobující ztuhlost páteře.