Organizace tělesně postižených

Paleček - společnost lidí malého vzrůstu

21.02.2007 21:09
Společnost "Paleček" sdružuje a zastřešuje děti a dospělé s achondroplazií (ale i s jinými diagnózami kostních dysplazií), včetně nepostižených zdravých rodinných příslušníků. Výška postavy postižených s kostní dysplazií  většinou není až tak rozhodující pro schopnost sebeobsluhy a nezávislosti na pomoci druhých. Tím je disproporcionalita a uvedené degenerativní změny kloubů končetin a páteře spolu s poruchou kvality kostní, chrupavčité a vazivové tkáně. Web Paleček obsahuje lékařské informace, chat a informace o činnosti sdružení.

Asociace Polio České republiky

21.02.2007 21:45
Stránky asociace informují o problematice dětské obrny, uvádějí odborné články o postpoliomyelitickém syndromu, představují činnost asociace, odkazují na důležité informační zdroje.

Ostravská organizace vozíčkářů

21.02.2007 21:47
Stránky aktivní organizace, která vydává časopis Vozka, poskytuje poradenské služby, zajišťuje alternativní dopravu imobilních osob ALDIO a další činnosti.

Sportovní klub vozíčkářů Praha

21.02.2007 21:50

Sportovní klub vozíčkářů Praha sdružuje šest oddílů, kde se provozují tyto sporty: florbal, lyžování, potápění, stolní tenis, orientační závod a outdoorové sporty (cyklistika vozíčkářů, vodní turistika a další).

Pražská organizace vozíčkářů

15.06.2008 20:11
Pražská organizace vozíčkářů (POV) je sdružením občanů pohybujících se pomocí vozíku, jejich rodinných příslušníků a přátel, kteří s nejlepší znalostí vlastních potřeb poskytují pomoc lidem s podobnými problémy. Kromě informací o aktivitách a projektech POV se na jejích stránkách nacházejí také různé užitečné adresáře, aktualizované za podpory Úřadu vlády ČR.

Sdružení META

12.01.2013 21:46

Sdružení META je sdružením pacientů se střádavými onemocněními, mezi které patří Gaucherova choroba, Fabryho choroba, Pompeho nemoc, MPS – Mukopolysacharidóza.

DebRA ČR

12.01.2013 21:52

Občanské sdružení DebRA ČR bylo založeno v roce 2004 a zařadilo se tak jako 32. organizace DebRA do mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL. Organizace DebRA na celém světě podporuje lidi trpící vzácným puchýřnatým onemocněním epidermolysis bullosa congenita (EB) – v Česku překládaným jako nemoc motýlích křídel.

Apropo

20.01.2013 20:04

Havířovské sdružení APROPO pořádá rekondiční pobyty pro lidi s tělesným postižením, na kterých zajišťuje rehabilitaci a osobní asistenci jako samozřejmost. Zprostředkovává rovněž osobní asistenci k zajištění každodenních životních potřeb osob s tělesným postižením a provozuje informační servis, pořádá rekondiční setkání, nabízí možnost rehabilitace s návštěvou bazénů se zajištěnou osobní asistencí.

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

30.07.2015 15:55

Klub vozíčkářů Petýrkova je nestátní nezisková organizace – obecně prospěšná společnost, transformovaná v roce 2013 z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která poskytuje každodenní pomoc lidem s tělesným postižením. Nejvýznamnější činností společnosti je zajišťování osobní asistence, sociální služby určené lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního postižení či věku stali závislými na pomoci jiných. Tato pomoc je klientům k dispozici 24 hodin denně. V rámci fakultativních činností společnost zajišťuje také nepřetržitou pohotovostní pomoc nebo různé doplňkové činnosti, například rehabilitační cvičení nebo provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. Vzhledem ke komunitnímu charakteru organizace jsou služby poskytovány především v bezbariérovém bytovém komplexu v Petýrkově ulici, č. p. 1949 až 1953 na Praze 11 a blízkém okolí.

Svaz tělesně postižených v ČR

21.02.2007 21:43
Stránky svazu informují o službách, které Svaz tělesně postižených v ČR poskytuje nejen svým členům. Jsou to: půjčovna kompenzačních pomůcek, rehabilitační a rekondiční pobyty, dětské ozdravné tábory, pomoc při začleňování ZP občanů do zaměstnání, bezbariérové středisko Březejc, bezúročné půjčky, prodej Euro klíčů.

Liga vozíčkářů

21.02.2007 21:41
Občanské sdružení se sídlem v Brně usiluje o naplnění lidských práv zdravotně postižených a aktivizuje občany s postižením k pracovní, rehabilitační, rekondiční i zájmové činnosti, prosazování a obhajování svých práv. Liga vydává časopis Vozíčkář. Její web obsahuje poradnu, debatu, seznamku, inzerci a rozsáhlý informační portál.

Česká asociace paraplegiků - CZEPA

21.02.2007 21:39

Česká asociace paraplegiků - CZEPA (dříve Svaz paraplegiků) hájí zájmy lidí ochrnutých po poranění míchy a pomáhá jim vytvářet podmínky k tomu, aby se co nejrychleji po úrazu opět vrátili k aktivnímu, nezávislému způsobu života, a to bez ohledu na stupeň svého postižení. Doplňuje sociální a zdravotní pomoc státu u lidí s velmi těžkým postižením a potřebou individuální pomoci - je krizovým centrem.

Spolek TREND vozíčkářů Olomouc

21.02.2007 21:13
Spolek Trend vozíčkářů patří k největším poskytovatelům osobní asistence v rámci celé České republiky.  Jeho posláním je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů. Organizace poskytuje osobní asistence, sociálně právní poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, sociální rehabilitace, pomoc při hledání pracovního uplatnění zdravotně postižených a volnočasové programy. V současné době se věnuje novým aktivitám v rámci sociálního podnikání. Provádí digitalizaci dokumentů a provozuje call centrum, které možňuje hromadné zpracování příchozích a odchozích telefonních hovorů.

Asociace muskulárních dystrofiků ČR

21.02.2007 21:16

Asociace sdružuje členy postižené muskulární dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími nervosvalovými chorobami.  Muskulární dystrofici patří k nejtíže postiženým, z nichž mnozí jsou odkázáni na používání vozíku a na pomoc jiných osob se všemi negativními důsledky, které z toho  vyplývají. Na stránkách AMD jsou kromě historie, odkazů na důležité zdroje zveřejněny také Zpravodaje AMD od roku 2002, obsahující cenné informace pro nemocné.

Parent Project

21.02.2007 21:19
Stránky sdružení Parent Project, jehož cílem je sdružovat rodiče a rodinné příslušníky dětí, které se narodily se svalovou dystrofií Duchenne Becker a společně bojovat s touto nevyléčitelnou nemocí. Web informuje o nemoci, o projektu Centrální databáze pacientů s DMD/BMD, obsahuje odpovědi odborníků na dotazy a další informace.

Klub Bechtěreviků

21.02.2007 21:23
Stránky občanského sdružení lidí, kteří mají zájem o zlepšení životních podmínek nemocných s Bechtěrevovou chorobou. Kromě informací o činnosti umožňují veřejný chat.

Klub aktivních vozíčkářů

21.02.2007 21:27

Klub aktivních vozíčkářů se vyznačuje aktivní činností svých členů z celé republiky. Je také členem Českého svazu tělesně postižených sportovců a další jeho aktivitou je mapování Jizerských hor a získávání informací o bezbariérových objektech.

Centrum služeb a pomoci AVAZ

21.02.2007 21:29
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených sdružuje děti a dospělé se zdravotním nebo smyslovým postižením z krajů celé republiky. Sídlo Centra služeb a pomoci AVAZ je v Děčíně, kde poskytuje sociálně zdravotní péči, poradenskou službu, půjčování pomůcek, rekondiční pobyty. 

Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel

21.02.2007 21:33
Ostravské sdružení nabízí  rozšířené speciálně - pedagogické poradenství pro své členy i ostatní zájemce. Dále poskytuje poradenství v oblasti rehabilitace sociální a léčebné, zdravotní, pracovní, pedagogické a také  v oblasti odstraňování architektonických, komunikačních a orientačních bariér.

Český svaz tělesně postižených sportovců

21.02.2007 21:35

Na stránkách ČSTPS jsou informace o následujících sportech: atletika, basketbal vozíčkářů, EWH, floorball, handbike, jezdectví, kuželky, lyžování, orientační závod vozíčkářů, plavání, quarugby, stolní tenis Para a TP, šachy, tenis stojících, tenis vozíčkářů, turistika, volejbal tělesně postižených.