Ergoterapie

Alfabet.cz - ergoterapie

15.02.2007 12:59

Příspěvek na portálu Alfabet.cz charakterizuje ergoterapii a popisuje, co v jejím rámci nabízí dětem a mladým lidem se zdravotním postižením ve věku od 1 roku do 26 let Alfa Human Service.

Česká asociace ergoterapeutů

15.02.2007 13:15
Stránky informují o činnosti asociace, přinášejí bulletin, odkazy, nabídky práce, možnosti vzdělávání, seznam ergoterapeutických pracovišť.

Ergoterapie

15.02.2007 13:17

Ergoterapie je profese, která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Primárním cílem ergoterapie je umožnit lidem účastnit se každodenních aktivit. Ergoterapeuti dosahují tohoto cíle tak, ze se snaží pomoci lidem provádět činnosti, které zvyšují možnost jejich začlenění (participace), nebo přizpůsobují prostředí podporující participaci osoby. - Jedna z definic této léčebné metody, jak ji uvádí Wikipedie.

Bakalářský obor ergoterapie

13.11.2012 20:26

Stránka na webu 1. lékařské faktulty Univerzity Karlovy popisuje možnosti studia bakalářského oboru ergoterapie.

Kondiční ergoterapie jako součást volnočasových aktivit v domovech pro seniory

13.11.2012 20:31

Bakalářská diplomová práce Hany Kabelové. Ergoterapie je hodně známá v lékařství nebo také ve speciální pedagogice, kde se využívá při péči o zdravotně znevýhodněné děti, ale i dospělé. V lékařství pak pomáhá lidem po amputacích končetin nebo jiných onemocněních zapojit se znovu do výdělečné činnosti a žít smysluplným, plnohodnotným životem jako dříve. Méně známou je pak pro veřejnost metodou v domovech pro seniory, kde má svou nezastupitelnou úlohu při aktivizaci seniorů a usnadňování jejich života.

Ergoterapie

20.06.2014 21:58

Ergoterapie je v v dětském rehabilitačním centru LENTILKA součástí péče o klienta a představuje jeho aktivizaci, nácvik soběstačnosti a zlepšení motorických a kognitivních dovedností.