Canisterapie Kladno

11.12.2012 0:14

Kladenské občanské sddružení má v současné době 16 členů, z nichž pravidelnou canisterapeutickou činnost provádí 13 canisterapeutických týmů a další 3 canisterapeutické týmy chodí na jednorázové akce do školských i jiných zařízení. Canisterapeutické týmy svou činnost provádějí v předem dohodnutých intervalech v předem dohodnutých zařízeních. Pro jednotlivá zařízení i pro jednotlivé canisterapeutické týmy je vytvořen projekt (smlouva), jejíž součástí je přesná specifikace druhu terapie, která bude v zařízení probíhat, za jakých podmínek a v jakých intervalech.

Klíčová slova: