Rehabilitace

Handicap trénink

08.02.2007 22:39

Rubrika na serveru Bodybuilding.cz obsahuje články popisující způsoby cvičení při různých typech postižení.

Ambulantní rehabilitace se spinálním programem

10.01.2013 12:14

Česká asociace paraplegiků vytvořila velmi potřebnou databázi informací především pro ty, kteří se po nehodě či nemoci nově ocitli na invalidním vozíku. Kde najít pracoviště, které poskytuje kvalitní rehabilitaci právě těmto pacientům?

Systém léčby na spinální rehabilitační jednotce v Rehabiliitačním ústavu Kladruby

13.11.2012 19:49

Léčebná rehabilitace pacientů s poraněním míchy a páteře probíhá pro svoji náročnost na spinálních jednotkách. Rehabilitace začíná ihned po úrazu a liší se intenzitou dle fáze, ve které se pacient nachází. Společným cílem celého léčebného procesu v akutní, postakutní i chronické fázi míšního poranění je snaha o maximální obnovu postižených funkcí a dosažení soběstačnosti za využití zbylého svalového potenciálu.Článek zpracovaly Eva Talpová a Marie Kulakovská.

Možnosti léčebné rehabilitace paraplegiků v České republice

13.11.2012 19:45

Bakalářská práce Evy Kudrnové. Práce je zaměřena převážně na oblast léčebné rehabilitace po poranění páteře a možnosti její realizace v České republice. Cílem stále se rozvíjející ošetřovatelské sítě je poskytnutí odborné péče prostřednictvím spinálních jednotek, rehabilitačních ústavů a rehabilitačních center.

Léčebně rehabilitační plán a postup po poranění páteře a míchy

13.11.2012 19:44

Bakalářská práce Žofie Vilímkové. Zabývá se problematikou traumatického poškození páteře a míchy se zaměřením na torakolumbální oblast. V obecné části je stručně popsána anatomie a patofyziologické mechanismy uplatňující se při míšní lézi. Obecná část souhrnu teoretických poznatků se dále také věnuje obecné a speciální traumatologii a terapii poranění. Speciální část se pak zaměřuje na možnosti ucelené rehabilitace spinálního pacienta s důrazem kladeným na léčebnou rehabilitaci.

Poranění míchy - rehabilitace

28.10.2012 22:15

Poranění míchy jakékoliv etiologie znamená vždy dramatický zásah do kvality života člověka i jeho blízkých. Dochází k zásadním změnám fyzického i psychického stavu, porucha funkce se netýká jen pohybového systému, ale postihuje člověka v celé jeho integritě. Elektronické vydání repetitoria nakladatelství Triton.

Rehabilitační cvičení

08.02.2007 23:09

Popisy cviků s fotografiemi na webu První krok.cz. V sekci bez asistence je 7 cviků, v sekci s částečnou/úplnou asistencí je 8 cviků.

Synergická reflexní terapie

08.02.2007 23:07

Článek na webu Dobromysl.cz popisuje léčebný koncept určený především pro specifikum sekundárních pohybových poruch u pacientů s primární poruchou centrální nervové soustavy. Léčebná působnost synergické reflexní terapie je prokázána také u dalších poruch hybného aparátu, jako jsou  vrozené vady nosného aparátu, skoliózy, revmatoidní stavy, poúrazové a pooperační stavy. SRT má charakter doplňkové, podpůrné a preventivní léčby.

Rehabilitační cvičení na videu

08.02.2007 23:06

Videonahrávky rehabilitačních cvičení pro člověka s míšní lézí v domácí péči nabízí web První krok.

IMF - terapie

08.02.2007 23:03

IMF-terapie je psychomotorický způsob znovunaučení libovolných pohybů. Mentální procesy nejsou chápány jako něco spirituálního, ale jako duševní fenomény. Skutečně novou dimenzi v léčení centrálních ochrnutí znamená použití IMF-terapie, Myofeedbacku řízeného intencemi.