Život s tělesným postižením

Jak se žije s handicapem…v Příbrami

20.02.2007 23:42

Martin J. F. Tichý (39) je na vozíku od osmnácti let. Nemocný je od narození, jedná se o spinální amyotrofii (onemocnění nervů s následným úbytkem svalů). Žije v Příbrami se svou ženou Katkou, která je ergoterapeutka, a dvouletým synkem Markem. Zaměstnán je tamtéž jako typograf v regionálním týdeníku Periskop, vzdělání má základní. Ve volném čase fotografuje, jeho práce jsou k vidění v galerii na www.digineff.cz. Více o něm přináší rozhovor na webu Econnect.

Dekubity, proleženiny

28.10.2012 21:14

Proleženiny se tvoří velmi rychle a v některých případech vznikají řádově během desítek minut až hodin (nejvíce u čerstvých úrazů, při postižení míchy, po operacích), někdy i za delší dobu působení tlaku. Do rizikové skupiny osob s častým výskytem dekubitů patří ležící pacienti, plegici s poškozením míchy, lidé ve vážném celkovém stavu a v bezvědomí (po úrazech apod.), a osoby starší 70 let - zhoršuje se soběstačnost, stoupá riziko úmrtnosti (nebezpečí vzniku infekcí). Prakticky všechny potřebné informace a rady o dekubitech najdete na stránkách Osobní asistence.cz.

Průvodce

05.11.2012 6:40

Brožura s podtitulem Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením shrnuje osmileté zkušenosti občanského sdružení Užitečný život. Je pokusem o nastínění metodiky volného času integrovaných skupin.

Sex na vozíku

20.06.2014 21:49

Diskusní web pro vozíčkáře a nevozíčkáře bourá tabu a předsudky. Obsahuje 14 tematických sekcí a začíná se zajímavě rozvíjet.