Vzdělávání

Problematika výchovy a vzdělávání hluchoslepých dětí

23.04.2007 8:45

Gabriela Kšicová z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty  Masarykovy univerzity v Brně rozdělila svou bakalářskou práci z roku 2006 do čtyř částí - Uvedení do problematiky hluchoslepoty, Včasná intervence u dětí s hluchoslepotou, Rozvoj komunikačních kompetencí a Problematika výchovy a vzdělávání hluchoslepých dětí.

Mateřská škola speciální, Beroun

24.04.2007 10:57

Mateřská škola speciální v Berouně je jedním ze dvou školských zařízení, která mají třídy pro hluchoslepé děti. V současné době zahrnuje Mateřskou školu speciální, internát MŠ speciální, Speciálně pedagogické centrum a Metodické centrum pro vývoj a výuku znakového jazyka.  

Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc

24.04.2007 11:06

Součástí základní školy je třída pro hluchoslepé děti. Jejich školní docházka je desetiletá. Děti jsou vzdělávány individuálně podle osnov schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vedle výuky, která zahrnuje předměty běžné základní školy, se speciální pedagogové zaměřují na výchovu sebeobsluhy a rozvoj praktických dovedností. Při náročné práci s dětmi se využívají speciální pomůcky jako televizní lupa, kolektivní zesilovací aparatura, light box a pomůcky k rehabilitaci. Děti se účastní sportovních akcí, jednodenních výletů a každoročního týdenního pobytu v přírodě.