Pomůcky

Červenobílá hůl

22.04.2007 18:57

Od roku 2001 mají hluchoslepé osoby uzákoněny důležitou pomůcku pro pohyb po veřejných prostranstvích, ulicích a na přechodech – červenobílou hůl. Tuto pomůcku schvaluje praktický nebo oční lékař. Hluchoslepý člověk má nárok zažádat o 3 hole ročně do výše 100 % ceny. Podrobnosti o červenobílé holi jsou na webu LORM.

Zdravotnické pomůcky a služby

22.04.2007 19:08

Databáze zdravotnických pomůcek a služeb na webu První krok.cz obsahuje také kategorie Nedoslýchaví a neslyšící a Nevidomí a slabozrací, ve kterých se najdou vhodné pomůcky také pro hluchoslepé osoby.

Memorandum pro poskytování kompenzačních pomůcek z titulu hluchoslepoty

22.04.2007 19:11

Zlepšení orientace a komunikace pro těžce postižené hluchoslepotou vyžaduje specifický přístup v přiznávání kompenzačních pomůcek (včetně sluchadel). Zástupci hluchoslepých (o.s. LORM, Tyfloservis), zástupci plátců (VZP a oborových ZP) a zástupci odborných lékařských společností (ORL a Oftalmologické společnosti J. E. Purkyně) se shodli na postupu obsaženém v Memorandu pro poskytování kompenzačních pomůcek z titulu hluchoslepoty. Na stránkách LORM je vedle memoranda také seznam očních lékařů oprávněných předepisovat speciální oční pomůcky.