Hluchoslepota

Hluchoslepota je jedinečné postižení, které vzniká kombinací sluchového a zrakového poškození. Způsobuje v·důsledku účinků souběhu poruch funkcí sluchu a zraku závažné potíže v·psychosociální oblasti, při komunikaci, sociální a funkční interakci s·prostředím a při zajišťování vlastních životních potřeb takto postiženého člověka. Současně zabraňuje plnohodnotnému začlenění a zapojení do běžného života a společnosti.
 
V České republice by podle světové statistiky mělo žít zhruba 4000 osob postižených hluchoslepotou. V evidenci občanských sdružení pro hluchoslepé je jich kolem 150, jde o osoby s postižením zraku a sluchu různého stupně.
 
Zájemci o problematiku lidí s hluchoslepotou nebo zájemci o služby naleznou nejdůležitější informace v češtině na serverech organizací Klub přátel červenobílé hole,  LORM,  Okamžik a  Záblesk.  Odbornou pomoc poskytuje také Tyfloservis.