Základní informace

Definice hluchoslepoty

04.04.2007 20:27

Návrh definice hluchoslepoty, který zpracovali Ota Pačesová a Jan Jakeš 1.12.2004. Návrh byl dne 2. února 2005 předán MPSV ČR, které ale tento požadavek na vymezení pojmu hluchoslepota odmítlo. Potřeba definice hluchoslepoty tím však nebyla vyřešena. Proto se autoři rozhodli návrh uveřejnit, připomínky lze posílat na adresu autora návrhu: jajakes@volny.cz, případně je vyjádřit přímo v komentáři za návrhem.

Hluchoslepota

19.06.2014 20:55

Web Práce pro ZP.cz uvádí kromě popisu hluchoslepoty také vytipované pracovní pozice, které jsou vhodné pro zaměstnávání lidí s hluchoslepotou.

Definice hluchoslepoty

19.06.2014 20:54

Návrh definice hluchoslepoty, který zpracovali Ota Pačesová a Jan Jakeš 1.12.2004. Návrh byl dne 2. února 2005 předán MPSV ČR, které ale tento požadavek na vymezení pojmu hluchoslepota odmítlo. Potřeba definice hluchoslepoty tím však nebyla vyřešena. Proto se autoři rozhodli návrh uveřejnit, připomínky lze posílat na adresu autora návrhu: jajakes@volny.cz, případně je vyjádřit přímo v komentáři za návrhem.

Vymezení pojmu hluchoslepota

19.06.2014 20:48

Pojednání Ivety Langrové v Tyflologických listech se opírá o znalosti a zkušenosti získané do roku 1997. Původně bylo součástí absolventské práce.

Odborná pomoc a další formy podpory dítěte s hluchoslepotou

25.11.2012 19:54

Internetový portál Šance dětem.cz nabízí kvalitní informace z oblasti ohrožených dětí v České republice. Články, které zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci, již právě řeší, a dále pro všechny, které zajímá tématika ohrožených dětí. Důležité podněty zde mohou najít i pracovníci v oblasti sociální práce s rodinami nebo studenti souvisejících studijních oborů. Portál také umožňuje všem dárcům, kteří chtějí pomoci, získat kvalitní a důvěryhodné informace. Článek doc. PhDr. Evy Souralové, PhD., informuje o formách podpory, které potřebuje dítě s hluchosleptou.

Hluchoslepí

23.04.2007 9:18

Rubrika webu Ruce.cz obsahuje vlastní články i anotace článků o problematice hluchoslepoty s odkazy na jiné weby.

Brožura a CD-ROM „Hluchoslepí mezi námi“

22.04.2007 18:41

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé vydalo na sklonku roku 2003 brožuru „Hluchoslepí mezi námi“, která přinásí základní všeobecné informace z historie i ze současnosti z oblasti péče, služeb a potřeb hluchoslepých. Na webu LORM je k dispozici ke stažení brožura ve formátu pdf a obsah CD-ROM ke stažení i k prohlížení, a to v aktualizované podobě z počátku roku 2008.

Koho lze považovat za hluchoslepého

04.04.2007 20:46

Lidé postižení hluchoslepotou tvoří různorodou - heterogenní - skupinu. Mohou trpět různými stupni poškození sluchu a zraku. Někteří z těchto lidí jsou zcela neslyšící a nevidomí, ale většina má zachovány zbytky jednoho nebo obou poškozených smyslů. Podrobněji charakterizuje hluchoslepotu ve svém příspěvku na webu Klubu přátel červenobílé hole Ota Pačesová.

Marfanův syndrom

19.06.2014 21:20

Příspěvek na webu Vitalion popisuje toto vzácené vrozené onemocnění, prevenci, příznaky, léčbu a obsahuje i zkušenosti pacientů.