Problematika výchovy a vzdělávání hluchoslepých dětí

23.04.2007 8:45

Gabriela Kšicová z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty  Masarykovy univerzity v Brně rozdělila svou bakalářskou práci z roku 2006 do čtyř částí - Uvedení do problematiky hluchoslepoty, Včasná intervence u dětí s hluchoslepotou, Rozvoj komunikačních kompetencí a Problematika výchovy a vzdělávání hluchoslepých dětí.

Klíčová slova: