Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc

24.04.2007 11:06

Součástí základní školy je třída pro hluchoslepé děti. Jejich školní docházka je desetiletá. Děti jsou vzdělávány individuálně podle osnov schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vedle výuky, která zahrnuje předměty běžné základní školy, se speciální pedagogové zaměřují na výchovu sebeobsluhy a rozvoj praktických dovedností. Při náročné práci s dětmi se využívají speciální pomůcky jako televizní lupa, kolektivní zesilovací aparatura, light box a pomůcky k rehabilitaci. Děti se účastní sportovních akcí, jednodenních výletů a každoročního týdenního pobytu v přírodě.

Klíčová slova: