Marfanův syndrom

Marfanův syndrom je poměrně vzácné dědičné onemocnění spojené s poruchou pojiva. Příčinou je genetická mutace, která je buď zděděná po rodičích (v 75% případech) nebo nově vzniklá (rodiče jsou tedy zdrávi). Syndrom nejvíce postihuje tkáně, v nichž pojivo hraje významnou roli – srdečnici (aortu), skelet (kostru), oči a durální vak. K diagnóze je nutné postižení alespoň dvou ze jmenovaných hlavních systémů nebo genetický průkaz mutace genu pro fibrillin (FBN1).

České sdružení Marfanova syndromu

09.04.2012 11:46

Cílem organizace je sdružovat pacienty a příbuzné pro vzájemnou podporu, výměnu zkušeností, zajistit vzájemnou komunikaci, poskytovat přesné a aktuální informace o onemocnění Marfanova syndromu pacientům, členům rodin, lékařům a dalším zájemcům a rovněž zajistit odbornou poradenskou službu pro pacienty a jejich příbuzné.

Marfanův syndrom

19.06.2014 21:13

Příspěvek na webu Virtuální nemocnice, který obsahuje stále se rozšiřující databázi nemocí a příznaků.

Pojem Marfanův symbol

25.08.2013 20:04

Na stránkách ABZ slovníku cizích slov vysvětluje dosti podrobně tento pojem prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

Marfanův syndrom - příznaky, projevy, symptomy

03.12.2012 22:03

Příspěvek na webu Příznaky & Projevy, který založil MUDr. Zbyněk Mlčoch, když zjistil, že se na českém internetu nenachází žádný web, který by se věnoval jen příznakům a projevům nejrůznějších nemocí.

Marfanův syndrom a disekce aorty

03.12.2012 21:35

Článek na stránkách o nemocech, medicíně a jejím studiu částečně určených studentům 1. LF UK. Kromě toho jsou tyto stránky určeny komukoliv, kdo se chce na internetu dozvědět nějaké základní informace o medicíně, důležitých a častých nemocech, jejich projevech a léčbě.

Marfanův syndrom

03.12.2012 21:23

Marfanův syndrom (dolichostenomelie) je genetická porucha pojivové tkáně. Syndrom zahrnuje širokou skupinu příznaků, mezi něž patří: vysoká postava, dlouhé tenké končetiny, dlouhé tenké prsty (arachnodaktylie), dislokace oční čočky (ectopia lentis) a anomálie srdce a cév (prolaps mitrální chlopně, aneuryzma aorty, dilatace plicnice) - uvádí o Marfanově syndromu Wikipedie.

Marfanův syndrom: nemoc pavoučích prstů

18.10.2012 9:58
Kdyby nebyl Paganini nemocný, nikdy by na housle nehrál tak dobře. Měl totiž Marfanův syndrom, tedy genetickou chorobu, která se mimo jiné projevuje tím, že nemocní mají extrémně dlouhé a štíhlé prsty, končetiny, protáhlý obličej… Je to ale i nemoc, která může zčista jasna zabít.
Vzhledem k narušení stavby kostí se vyvíjí velmi štíhlé a vysoké dítě. Tento vzhled přetrvává i v dospělosti. Nemocný má dlouhé končetiny a dlouhé tenké "pavoučí" prsty (arachnodaktylie). Může být deformovaná hrudní kost a celý hrudník, bývá málo rozvinuté svalstvo. Narušené vazivo oční čočky má za následek narušení její funkce a nemocný začne být krátkozraký. Inteligence je zcela normální. Závažné je narušení funkce stěn krevních cév. U Marfanova syndromu vzniká takzvaná disekce aorty. Také se vyskytují různé poruchy funkce srdečních chlopní.

Více na webu Ordinace.cz.

Příběhy ze života

18.10.2012 9:53

Sekce na webu Marfanův syndrom přináší zkušenosti lidí s Marfanovým syndromem, jejich životní příběhy.

Co je Marfanův syndrom?

18.10.2012 9:43

Marfanův syndrom je poměrně vzácné vrozené onemocnění, které spočívá v poruše pojiva. Své nositele ohrožuje některými komplikacemi, z nichž nejzávažnější je disekce aorty. Nemoc je relativně vzácná, každým rokem se s Marfanovým syndromem v ČR narodí pouze 10 až 12 dětí. O příčinách, projevech vzácného onemocnění, a zda se dá vůbec Marfanům syndrom léčit, informuje uvnitř článku na webu iVysočina.cz také exkluzivní rozhovor se specialistkou na genetiku a diagnostiku Marfanova syndromu.

Marfanův syndrom

19.06.2014 21:18

Odborné články o Marfanově syndromu na webu Moravští lékaři.cz.