Přístupný web

Bezbariérový web a přístupnost

10.02.2013 21:46

Základní myšlenkou bezbariérového webu je umožnit handicapovaným uživatelům internetu používat webové stránky a dokumenty alespoň na takové úrovni, aby mohli využívat jimi zpřístupňované informace, aby se na webových stránkách dokázali orientovat a aby je snáze pochopili a aby nebyli omezováni na základě svých zdravotních omezení, technického vybavení, znalostí nebo dovedností. Cílem přístupnosti je neklást žádnému uživateli překážky v používání webových stránek, dokumentů a aplikací. Stránky vytvořené Vladimírem Matějíčkem shrnují legislativu, pravidla a nástroje umožňující vytvářet přístupný web.

Přehled standardů W3C

24.06.2014 16:09

Článek na Intervalu.cz uvádí přehled doporučení, které vydalo konsorcium WRC a které tvoří normativní rámec standardizovaného webu.

Vzorový audit podle WCAG 1.0

24.06.2014 16:09

Příspěvek Marka Prokopa na Intervalu.cz popisuje na příkladu stránek obce Lužná, jak se dělá audit stránek z hlediska jejich přístupnosti.

W3C Markup Validation Service

24.06.2014 16:08

Bezplatná služba, která ověřuje shodu dokumentů HTM a XHTML s doporučeními W3C a dalšími standardy.

Generátor barevných schémat

24.06.2014 16:07

Generátor barevných schémat a palet, pomůcka pro tvorbu dobře vypadajích a barevně vyvážených a ladících WWW stránek. Nástroj vytvořil Petr Staníček.

Cynthia Says™ - testování přístupnosti WWW stránek

24.06.2014 16:02

Validátor přístupnosti webového obsahu určený k testování WWW stránek podle norem WCAG 1.0 a Section 508, popsaný na stránkách Sova v síti. Výstupní zpráva je zatím v angličtině. Kompletní lokalizace do češtiny se připravuje.

Internet bez bariér nejen pro zrakově postižené

24.06.2014 16:00

V článku v týdeníku Veřejná správa se RNDr. Hana Bubeníčková a Mgr. Radek Pavlíček pokusili definovat rizikové skupiny zdravotně postižených a jejich bariéry v přístupu k ICT, vyplývající z omezené funkce, způsobené zdravotním postižením, s nástinem možného řešení (hardwarového, softwarového i pomocí výukových programů). Ve druhé části článku se věnují již konkrétní skupině - zrakově postiženým - a jejich problémům s přístupem k Internetu. Vysvětlují, proč došlo k zásadnímu přehodnocení pravidel přístupnosti webů pro zrakově postižené.

Blind Friendly Web

24.06.2014 15:59

Projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých usiluje o prosazení zásad přístupnosti webových stránek pro těžce zrakově postižené uživatele do praxe. Jeho stránky obsahují metodický návod na správné vytváření webových stránek, odkazy na zajímavé stránky týkající se problematiky bezbariérového webu a katalog stránek, které jsou přátelské k nevidomým uživatelům.

Přístupnost

24.06.2014 15:59

Web a weblog věnovaný přístupnosti webových stránek. David Špinar, který se touto problematikou zabývá dlouhodobě, jej spustil v únoru 2004.

Tutorial: Pravidla pro tvorbu přístupného webu

24.06.2014 15:58

Pravidla tvorby přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Materiál na webu Přístupnost.cz obsahuje u každého ze 37 pravidel vysvětlující odstavce.

Pravidla pro tvorbu přístupného webu

24.06.2014 15:57

Doporučující materiál pro tvorbu přístupných webových stránek ve veřejné správě, který připravilo Ministerstvo informatiky ČR.

03.08.2015 16:28

Blog Poslepu (s podtitulem POmoc SLEPým Uživatelům - přístupnost webových stránek, asistivní technologie pro handicapované uživatele) začal psát Radek Pavlíček v roce 2007, protože v té době tady chyběl česky psaný a pravidelně aktualizovaný zdroj informací o přístupnosti. Kdo se zabývá přístupností, neměl by tento blog pominout.