Bezbariérový web a přístupnost

10.02.2013 21:46

Základní myšlenkou bezbariérového webu je umožnit handicapovaným uživatelům internetu používat webové stránky a dokumenty alespoň na takové úrovni, aby mohli využívat jimi zpřístupňované informace, aby se na webových stránkách dokázali orientovat a aby je snáze pochopili a aby nebyli omezováni na základě svých zdravotních omezení, technického vybavení, znalostí nebo dovedností. Cílem přístupnosti je neklást žádnému uživateli překážky v používání webových stránek, dokumentů a aplikací. Stránky vytvořené Vladimírem Matějíčkem shrnují legislativu, pravidla a nástroje umožňující vytvářet přístupný web.

Klíčová slova: