Cynthia Says™ - testování přístupnosti WWW stránek

24.06.2014 16:02

Validátor přístupnosti webového obsahu určený k testování WWW stránek podle norem WCAG 1.0 a Section 508, popsaný na stránkách Sova v síti. Výstupní zpráva je zatím v angličtině. Kompletní lokalizace do češtiny se připravuje.