Blind Friendly Web

24.06.2014 15:59

Projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých usiluje o prosazení zásad přístupnosti webových stránek pro těžce zrakově postižené uživatele do praxe. Jeho stránky obsahují metodický návod na správné vytváření webových stránek, odkazy na zajímavé stránky týkající se problematiky bezbariérového webu a katalog stránek, které jsou přátelské k nevidomým uživatelům.