Projekty na odstraňování bariér

Brno bez bariér

28.03.2007 0:45
Cílem projektu je komplexní řešení problematiky přístupnosti města - svobodného pohybu po městě pro všechny (rodiče s kočárky, senioři, vozíčkáři i smyslově postižení). Opatření v této oblasti budou zaměřeny na odstraňování bariér nejen stavebních, ale i technicko-organizačních a také na vytváření tzv. zón přátelských dětem ve městě Brně, tj. oblastí, míst ve městě Brně, kde bude dobře značeno, kde je možné nakojit dítě, místa vybavená přebalovacími pulty, kde jsou dětská hřiště, zařízení a služby pro rodiny včetně bezbariérového řešení vstupu do těchto zařízení. Realizace tohoto projektu bude v souladu s „Národním rozvojovým programem mobility pro všechny“.

Webové stránky manželů Zehnalových

28.03.2007 0:52

Webové stránky manželů Zehnalových z Přerova. Je zde prezentováno stanovisko ke stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Architektonické bariéry v Přerově i jinde. Ač soudní spor nevyhráli, je to svojí podstatou zajímavý dokumentační projekt.

Národní rozvojový program Mobility pro všechny

28.03.2007 0:57

Vládní program se zaměřuje na zpřístupňování dopravy a odstraňování bariér při vstupu do budov. Na webu NRZP ČR jsou všechny dokumenty související s realizací programu.

S Ligou proti bariérám

28.03.2007 1:00

Cílem projektu Ligy za práva vozíčkářů je systematicky a trvale vytvářet podmínky pro nezávislý a samostatný pohyb občanů s omezenou schopností pohybu a orientace. Konzultační centrum vykonává poradenskou aktivitu zaměřenou na problematiku přístupnosti prostředí, staveb a dopravy z hlediska osob s postižením, a to v prvé řadě osob s pohybovými problémy. Pomáhá s návrhem úpravy vlastního bydlení pro bezbariérový pohyb.

Uničov - město bez bariér

28.03.2007 1:08

Projekt města Uničova ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, pro předcházení vzniku a odstraňování existujících bariér pro roky 2000 -2012.

Lipno bez bariér

18.02.2011 11:23
Hlavním cílem projektu Lipno bez bariér je vytvořit nové programy pro handicapované osoby a tím plně začlenit tuto skupinu obyvatel do aktivit cestovního ruchu na Lipensku. Stránky obsahují odkazy na bezbariérové ubytování a nabídku programů na zimu a léto.

Přes bariéry

29.01.2012 10:43

Stránky projektu Pražské organizace vozíčkářů obsahují sekce Mapování bariérovosti, Koncepční práce, Legislativa, Poradenství, Publikační činnost a Akce.