Bezbariérové počítače

Klávesnice pro alternativní komunikaci

29.01.2007 8:08

Program ACKeyboard 2.0 pro tvorbu aktivních komunikačních tabulek a jejich využití při komunikaci pomocí osobního počítače se nachází na stránkách CAAK (Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci), odkud si jej lze stáhnout. V centru mají též půjčovnu pomůcek (pro krátkodobé vyzkoušení) určených lidem s tělesným postižením (velkoplošné klávesnice, spínače s adaptéry, hlavová ukazovátka).

Fress(b)soft CD ROM

29.01.2007 8:18

CD ROM připravený společností Brailcom má poskytnout komukoliv jednoduchou možnost vyzkoušet si zdarma a s co nejmenšími technickými komplikacemi funkční GNU systém s podporou pro práci slepých a těžce zrakově postižených. Systém lze spustit přímo z CD bez nutnosti jakékoliv instalace na uživatelův počítač před vlastním použitím. Uživatelé si tak mohou vyzkoušet čtení, psaní, práci s Internetem, e-mailem a množstvím dalších aplikací s hlasovým výstupem a Braillovým terminálem. Obsah CD lze získat stažením ze stránek

Počítače se speciální úpravou pro těžce zrakově postižené

29.01.2007 8:19

Rozsáhlý materiál RNDr. Hany Bubeníčkové na stránkách informačního systému Braillnet.cz obsahuje historickou část, dále se zabývá speciální úpravou pro potřeby těžce zrakově postižených, způsoby odstraňování bariéry nevidomých v oblasti čtení, psaní a vzdělávání, uvádí definici kompenzační pomůcky pro těžce zrakově postižené uživatele a končí členěním náročných kompenzačních pomůcek.

Petit

29.01.2007 8:21

Hlavní náplní práce občanského sdružení PETIT je pomoc při integraci dětí s mentálním, sluchovým, zrakovým i tělesným postižením do občanské společnosti prostřednictvím speciálních výchovně-vzdělávacích a diagnostických počítačových programů. Nabízí i speciální klávesnice, velkoplošná tlačítka, polohovací zařízení, komunikátory  a další pomůcky, které (nejen) dětem s postižením usnadňují ovládání počítačů.

Program MyVoice

29.01.2007 8:43

Program MyVoice, který dodává liberecká firma Fugasoft, umožňuje ovládat počítač a na něm nainstalované programy výhradně pomocí hlasových povelů. Těmito povely lze uskutečnit tytéž akce, k jejichž provedení by jinak byla nutná klávesnice a myš. Umožňuje rovněž diktovat text po jednotlivých písmenkách či předem připravených celých slovech nebo frázích. (Diktování po slovech je ovšem omezeno jen na omezený okruh slov a vyžaduje pečlivou výslovnost. Pro tento účel je připraven malý slovník 10 000 nejčastějších českých slov.) Další slova či fráze si uživatel může do slovníku programu přidat podle vlastní potřeby.

AAK - Augmentativní a alternativní komunikace

29.01.2007 8:45

Databáze na serveru První krok.cz popisuje stovky technických komunikačních pomůcek, příslušenství k počítači, pomůcek s hlasovým výstupem a programů k usnadnění komunikace.

Jazyky bez bariér

29.01.2007 8:51

Stránky věnované speciálnímu počítačovému programu pro jazykovou výuku dětí a mládeže se specifickými potřebami učení.

Počítače proti bariérám

09.03.2013 22:17

Projekt Konta Bariéry pomáhá osobám se zdravotním postižením a osobám jinak vyloučeným ze společnosti získat počítačové vybavení, naučit se s počítačem pracovat nebo se dále zdokonalovat v oblasti informačních technologií a mít tak možnost překonat životní bariéry, znovu najít pracovní uplatnění nebo plně využívat množství výhod, které nové technologie poskytují.