Doprava bez bariér

Doprava pro vozíčkáře

28.01.2007 19:38

Přehled organizací zajišťujících dopravu pro vozíčkáře - na webu Centra paraple (je nutno rolovat do spodní části stránky).

21.12.2014 11:12

Seznam vlaků ČD s prostory upravenými pro přepravu cestujících na vozíku, platný od 14.12.2014 do 12.12.2015. Ve stejné složce na stránkách Přes bariéry.cz  jsou také v souboru Vlaky - všeobecné pokyny k použití jízdního řádu vysvětlivky k použitým symbolům a další informace. Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku je označen symbolem vozíčkáře.

Pardubice bez bariér

24.06.2014 15:34

Sekce na webu Pardubic se člení na dopravu handicapovaných ve městě, seznam objektů bezbariérově přístupných, dále obsahuje dokument Koncepce bezbariérovosti města Pardubic a mapu bezbariérovosti města.

PID bez bariér

09.03.2013 22:00

Stránky Ropidu soustřeďují informace o bezbariérovosti ve všech částech Pražské integrované dopravy.

Bezbariérové prostředí

09.03.2013 21:57

Internetový zpravodaj Komunikace a doprava soustřeďuje v sekci Bezbariérové prostředí články z různých zdrojů na toto téma.

Doprava v Praze

09.03.2013 21:18

Údaje o městské hromadné dopravě obecně i speciální informace o dopravě z pohledu cestujících s postižením soustřeďuje Pražská organizace vozíčkářů na stránkách projektu Přes bariéry.

Nová práva pro osoby s omezenou schopností pohybu

29.07.2008 10:55
K významnému posílení a zajištění práv osob se zdravotním postižením v oblasti letecké dopravy došlo přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, které je v ČR účinné od 26. července 2008. Na pomoc osobám se zdravotním postižením a sníženou schopností pohybu a orientace, které se chystají ke své cestě využít leteckou dopravu, pro jejich lepší informovanost o jejich právech, ale i povinnostech, vytvořila Evropská komise video Nová práva pro osoby s omezenou schopností pohybu, které je k dispozici i v české verzi.

Doprava ALDIO

29.01.2007 0:17

Projekt ALDIO Ostravské organizace vozíčkářů nabízí alternativní dopravu imobilních osob. K dispozici je užitkový automobil Mercedes Benz 208D, upravený pro přepravu až 4 vozíčkářů a 4 sedících osob.

Stanice Českých drah s plošinami pro vozíčkáře

29.01.2007 0:15

Přehled železničních stanic s plošinami pro vozíčkáře (na webu Aktivní život.cz) uvádí období, kdy byla plošina instalována, a telefonní číslo, na kterém je třeba předem se ohlásit.

Bezbariérové jízdní řády

29.01.2007 0:07

Celostátní informační systém o jízdních řádech (CIS JŘ) je informační systém obsahující informace o přepravním spojení. Byl upraven tak, aby jej mohli používat i nevidomí.

Městská hromadná doprava v Praze

28.01.2007 23:51

Na stránkách Dopravního podniku hl.m. Praha se v rubrice Informace pro osoby se sníženou možností pohybu kromě obecné charakteristiky všech druhů městské dopravy z tohoto hlediska nacházejí také přehled stanice metra s bezbariérovým přístupem na nástupiště a jízdní řád zvláštních autobusových linek zajišťujících přepravu osob na vozících

Přístupné prostředí pro všechny: bezbariérová doprava

30.08.2021 9:39

Titul knihy Jaroslava Matušky odráží autorovo přesvědčení, že také v podmínkách České republiky je zapotřebí termín „bezbariérovost“ osvobodit z historicky daných, těsných vazeb na osoby se zdravotním postižením a posunout jeho chápání do roviny kvality a komfortu pro všechny uživatele veřejného prostředí. Toto pojetí je logickou reakcí na měnící se demografickou strukturu obyvatelstva, vývoj techniky, technologií i celospolečenské trendy.