Bezbariérová místa v ČR

16.04.2020 9:36

Barbara Klegová začala nejdříve psát blog o životě na vozíku. Spolu se svým přítelem jej rozšířila na rozcestník na bezbariérová místa, která spolu či sami navštívili. Nejvíce je jich z Ostravy a z Prahy. 

Hrady a zámky

16.04.2020 9:23

Průvodce po vybraných hradech a zámcích v jednotlivých krajích České republiky (na webu Aktivní život.cz). Po kliknutí na vybraný objekt se zobrazí krátké historické minimum a informace o přístupu pro osoby se sníženou pohyblivostí. Památky jsou řazeny podle abecedy.

25.05.2016 9:10

Projekt Mapy bez bariér rozšiřuje komplexní pomoc, kterou již Nadace Charty 77 – Konto Bariéry lidem s postižením poskytuje. Mapy bez bariér ulehčí vyhledávání údajů o přístupnosti oblíbených turistických cílů. V první fázi byla ověřena přístupnost téměř 600 objektů po celé České republice. Naměřená data jsou k dispozici v rámci otevřené licence a jsou i zobrazena na webu projektu mapybezbarier.cz. Údaje využijí osoby se zdravotním postižením, aktivní senioři, rodiny s kočárky či další skupiny osob s omezenou pohyblivostí.

18.04.2015 17:40

Disway je unikátním projektem spojující funkce sociální sítě a databáze míst s informacemi o přístupnosti míst. Snad každému hadicapovanému na světě se někdy stalo, že vyrazil na místo propagované jako bezbariérové a realita byla zcela jiná. Z tohoto důvodu vznikla platforma pro výměnu informací mezi handicapovanými. Disway je komunita lidí, kteří nechtějí strávit celý život ve svém domě, ale chtějí poznat společně svět. 

18.04.2015 17:37

Mobilní aplikace a webové rozhraní www.vozejkmap.cz nabízí mapu, navigaci a informace o bezbariérových místech v celé ČR. Vozíčkáři si v aplikaci mohou naplánovat cestu tak, aby se nedostali do potíží a mohli cestovat samostatně. Nebo si vyhledají aktuálně např. nejbližší bezbariérovou kavárnu či WC. Mohou se tak pohybovat stejně svobodně jako lidé bez hendikepu. Data zadávají a ověřují samotní vozíčkáři.

Vysočina BezBariér

28.01.2007 23:43

Na adrese http://www.kr-vysocina.cz/bezbarier byla zpřístupněna internetová aplikace, jejímž prostřednictvím mohou lidé s tělesným postižením získávat informace o bezbariérových přístupech na veřejná místa (úřady, banky, pošty, kulturní instituce, ubytovací a stravovací zařízení apod.) na území kraje Vysočina. Aplikace vznikla s přispěním mezinárodního projektu PRELUDE a BMI sdružení, partnera kraje Vysočina v tomto projektu.

18.04.2015 17:33

V rámci spolupráce Fakulty architektury ČVUT v Praze s neziskovým sektorem byli v zimním semestru 2014/15 zapojeni její studenti do mapování přístupnosti prostředí z hlediska užívání prostoru osobami s omezenou schopností pohybu. Výsledky studentských semestrálních prací byly použity při zpracování tohoto atlasu, který předkládá seznam vybraných církevních staveb v Praze a jejich popis z pohledu osob s omezenou schopností pohybu.

Přes bariéry

24.06.2014 15:22

Projekt Pražské organizace vozíčkářů mapuje přístupnost budov občanské vybavenosti na území Prahy. Jsou zde členěny do sekcí muzea, kostely, kina, bankomaty, banky, infocentra, knihovny, lékárny, policejní stanice, pošty, smuteční síně, soudy, svatební síně, úřady práce, WC, plavecké bazény, sportovní centra, rychlá občerstvení.

Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér

24.06.2014 15:22

Národní památkový ústav dal na svých webových stránkách k dispozici ke stažení publikaci Milana Janča a kolektivu Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér. Obsahuje popis vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Bezbariérové přístupy Ústí nad Labem

21.08.2012 12:01

Samostatný webový portál, kde poskytuje rady a informace o bezbariérových trasách mezi zastávkami MHD, parkovišti pro invalidy a budovami magistrátu, městských obvodů, sociálních služeb a zdravotnictví, vytvořilo město Ústí nad Labem spolu s evropským dopravním projektem Civitas Archimedes.

Casamundo

28.03.2012 14:41

CASAMUNDO je internetový portál zaměřený na rekreační ubytování. Ve velké databázi více než 200 000 objektů po celé Evropě jsou mnohé i s bezbariérovým přístupem. Při vyhledávání je třeba zadat jednu z voleb kritérií "vhodné pro osoby na vozíčku." V případě se lze obrátit na odbornou pomoc servisního týmu.

Flyabout Prague

19.02.2012 10:17

Průvodce bezbariérovým ubytováním v Praze vzniká díky grantu Magistrátu hl. m. Prahy, vytváří jej občanské sdružení Neposedíme. U hotelů a penzionů, které jsou do přehledu zahrnuty, jsou vždy uvedeny údaje týkající se přístupnosti zařízení hromadnou dopravou, včetně vzdálenosti k vlaku a na letiště, dále  popis bezbariérového přístupu do budovy, přístupnost služeb v ubytovacím zařízení popis a rozměry výtahu a přístupu k němu, popis pokoje a jeho vybavení, podrobný popis toalety a koupelny.

Přátelská místa

03.01.2012 14:35

Cílem projektu Přátelská místa je vytvořit národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb (především v oblastech ubytování, kultury, zábavy, sportu, stravování apod.), u kterých by klient (zákazník, návštěvník...) s nejrůznějšími typy omezení měl garanci profesionálního přístupu a přístupnosti služeb. Projekt je ale přínosný také institucím veřejné správy a jejich podřízeným subjektům nebo subjektům občanského sektoru.

Pardubice bez bariér

26.03.2008 23:54
Sekce na webu Pardubic se člení na dopravu handicapovaných ve městě, seznam objektů bezbariérově přístupných, dále obsahuje dokument Koncepce bezbariérovosti města Pardubic a mapu bezbariérovosti města.

Databáze bezbariérového ubytování - S vozíkem na cestách

28.01.2007 23:58

Projekt Svazu paraplegiků vznikl ve spolupráci s multimediální divizí vydavatelství MAFRA. Databáze nabízí tipy na bezbariérové ubytování, informace o přístupnosti kulturních památek a sportovišť, informace o publikovaných materiálech k cestování či internetové tipy. Pokud se u daného objektu zobrazuje symbol vozíčkáře, znamená to, že daný objekt navštívil vozíčkář či člověk seznámený s problematikou bezbariérovosti a údaje o objektu odpovídají skutečnosti.

Český Krumlov pro handicapované

28.01.2007 23:55

Na internetové stránce www.ckrumlov.cz/handicap Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov je umístěn detailní průvodce Českým Krumlovem a okolím určený pro handicapované návštěvníky. Díky tomuto průvodci si mohou i turisté na invalidním vozíku předem naplánovat vhodný program návštěvy Českého Krumlova, která bude i pro ně příjemným zážitkem a ne překážkovou dráhou.
Údaje v průvodci jsou ověřené autorem - Radomírem Přibylem, který osobně na svém vozíku přezkoušel dostupnost jednotlivých památek, muzeí, galerií, ale i praktických věcí - parkovišť, veřejných toalet, restaurací, hotelů a penzionů atd. U každého objektu je popsáno vybavení a možnosti pro handicapované návštěvníky včetně upozornění na případné problémy (vysoký schod, uvolněná madla atp.).

Bezbariérová Praha

28.01.2007 23:49

Velmi rozsáhlá brožura zpřístupněná na stránkách Pražské organizace vozíčkářů mapuje přístupnost kulturních, restauračních, ubytovacích zařízení, knihoven, pošt, bank, úřadů, obchodních center a zdravotnických zařízení.

Vše o bariérách v Brně

28.01.2007 23:46

Stránky shrnují množství informací o bariérách, které se mohou postavit do cesty těžce zrakově postiženým v Brně.