Tělesné postižení/Poradny

Poradna pro život s postižením

21.02.2007 1:09
Hojně využívaná poradna Ligy vozíčkářů obsahuje archiv dotazů a odpovědí od rokuk 2002. Kromě internetu je možné kontaktovat sociálně-právní poradnu také na bezplatném telefonním čísle 800 100 250 nebo přes Skype. Poradna nabízí pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, poskytujeme poradenství primárně v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a možností péče, financování kompenzačních pomůcek, možnosti vzdělávání OZP, specifika pracovně-právních vztahů OZP. Základní sociální poradenství je schopna poskytnout i v jiných oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce).
Neposkytuje odborné právní či daňové poradenství ani lékařské konzultace či posuzování zdravotního stavu.

InternetPoradna.cz

21.02.2007 1:12

Server specializovaný na bezplatnou poradenskou činnost disponuje zázemím více než 230 sociálních pracovníků, právníků, lékařů, psychologů a dalších odborníků, kteří jako dobrovolníci odpovídají na dotazy z oblastí zrakového, sluchového, tělesného a mentálního postižení, drog a závislostí, zaměstnanosti, menšin a cizinců, občanského, duchovního a psychologického poradenství. V jeho archivu se nachází již mnoho tisíc zodpovězených dotazů. InternetPoradna nabízí rovněž e-linku důvěry formou chatu.

Infoposel

21.02.2007 1:19

Na webu Infoposel.cz lze zadat dotaz pro odborníky sociálně-právní a psychologické poradny na řešení nejrůznějších životních situací. Odpovědi jsou zveřejněny jen se souhlasem tazatele. V současné době je zadávání dotazů dočasně pozastaveno, ale je možné hledat odpovědi v rozsáhlém archivu.

Poradny NRZP ČR

31.12.2012 10:21

Na poradny Národní radu osob se zdravotním postižením ČR se mohou obrátit osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, senioři, jejich rodinní příslušníci a osoby z blízkého sociálního okolí osob se zdravotním postižením a seniorů v rámci celé ČR, které se dostaly do obtížné životní situace a nedovedou ji řešit vlastními silami, rodiče dětí se zdravotním postižením, opatrovníci osob omezených resp. zbavených způsobilosti k právním úkonům, rodinní příslušníci a ostatní pečující osoby. Komunikovat lze telefonicky, domluvit si osobní schůzku, zadat dotaz přes internet, k dispozici je i poradenství ve znakovém jazyce. Na stránkách poradny NRZP jsou také kontakty na poradny NRZP v několika krajích.