Pomůcky

Komunikační systém pro pohybově postižené

15.02.2007 11:32

Stránka firmy ELVOS popisuje zařízení, které  umožňuje pohybově postižené (nehybné) osobě dorozumět se s jinými osobami, a to i na větší vzdálenost. Spojení je rádiové - odpadá nutnost instalace kabelů a obě stanice mohou být pohyblivé.

Jak nejlépe vybrat vozík

04.01.2013 16:16

Vozíčkář Tomáš Martinovský, který se 18 let živil jako taxikář, na svých stránkách radí, jak vybrat elektrický vozík a jaký je postup vedoucí k jeho získání, nebo například jak nabíjet a udržovat baterie. 

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením

29.07.2012 23:29

Publikace, kterou vydala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, zachycuje aktuální stav po vydání několika zákonů a prováděcích vyhlášek, které vstoupily v platnost počínaje 1. lednem 2012, v některých případech od jiného data.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

08.01.2012 12:54

Informace na portálu MPSV shrnuje, kdo má od 1.1.2012 nárok na příspěvek zvláštní pomůcku, jak se stanovuje výše příspěvku a za jakých okolností platí povinnost vrátit příspěvek nebo jeho část.

ICT pomůcky pro tělesně postižené

02.08.2008 12:03
Kapitola představuje kompenzační pomůcky využívající informační a komunikační technologie, které jsou určeny lidem s tělesným postižením. Jde o součást diplomové práce ICT sloužící jako kompenzační pomůcky pro handicapované, kterou Pavlína Rejlová obhájila na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Zachycuje aktuální stav k březnu 2008.

Financování pomůcek

03.02.2008 11:34
Příspěvek na informačním portálu Ligy za práva vozíčkářů přibližuje různé možnosti, jak získat prostředky na pořízení pomůcek. Obsahuje také seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek

 

Jak postupovat při vyřizování poukazu na pomůcku hrazenou VZP

03.02.2008 11:15

Všechny pomůcky hrazené VZP, které předepisuje většinou odborný lékař, nejčastěji ortoped nebo neurolog, musí být předepsány na speciální formulář VZP nazývaný POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU. Další informace na serveru Infoposel.cz

Kompenzační pomůcky

20.06.2014 22:27

Sekce na webu Ligy za práva vozíčkářů popisuje, jak správně vybírat pomůcky, jak je to s jejich úhradou, nabízí poradenství a obsahuje rovněž databázi výrobců pomůcek členěných na elektrické vozíky, mechanické vozíky, kočárky, inkontinenci, vybavení koupelen a WC, překonávání bariér a ostatní.