Domácí péče

Home Care Services & Supplies

15.02.2007 12:08
Stránky stejnojmenného nestátního zdravotnického zařízení, které má svá pracoviště v Praze, Ústí nad Labem, Jihlavě, Hradci Králové  a Kladně. Obsahují informace o domácí péči pro pacienty i pro lékaře.

Agentury domácí péče

15.02.2007 12:14

Stránka na webu Národního centra domácí péče České republiky radí, jak vyhledávat vhodnou agenturu domácí péče s pomocí vyhledávače ministerstva zdravotnictví.

Asociace domácí péče ČR

16.12.2012 22:07

Agentury domácí zdravotní péče jsou zřizovány státní správou, samosprávou, zdravotnickými zařízeními ambulantního i lůžkového typu, privátními sestrami i lékaři, charitativními a humanitárními organizacemi a mnoha dalšími subjekty. Subjekt poskytující domácí zdravotní péčí musí být registrován u pověřeného úřadu státní správy. Tento úřad v rámci své působnosti dohlíží nejen nad dostupností, ale i kvalitou poskytované domácí zdravotní péče. Vetšina agentur domácí zdravotní péče je sdružena v Asociaci domácí péče České republiky, která ve znění platných stanov ukládá svým řádným členům řadu podmínek z oblasti vzdělávání i etických aspektů, které mají bezprostřední vliv na kvalitu poskytované komplexní domácí zdravotní péče. Z toho vyplývá, že ne každý poskytovatel domácí zdravotní péče se může stát členem této profesní organizace.

Východiska dlouhodobé péče v České republice

20.06.2014 22:19

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice je otevřeným dokumentem, který mapuje současnou situaci v poskytování sociálně zdravotní péče o populaci 65 +. Dále analyzuje a současně navrhuje a doporučuje alternativy systémových změn v oblasti dlouhodobé péče o populaci 65 + s výhledem do roku 2020, nebo populace 65 + bude v naší republice narůstat a je nutné učinit řadu systémových změn v sociálním a zdravotnickém systému s ohledem na dlouhodobou péči. Materiál vznikl v roce 2010.