Poskytovatelé služeb

Databáze pražských poskytovatelů

08.03.2007 22:07

Portál Alfabet.cz nabízí databázi poskytovatelů služeb, které se týkají rodin s dětmi se zdravotním postižením v oblasti kraje Praha. Umožňuje vyhledávání podle názvu organizace, obce, druhu zařízení i příjmení kontaktní osoby.

Sdružení na pomoc dětem s handicapy - Komunitní centrum Motýlek

19.06.2014 21:53
Centrum denních služeb v KC Motýlek podporuje děti s mentálním, tělesným postižením nebo kombinovaným postižením od 2 do 18 let z Prahy a okolí, které vyrůstají v domácím prostředí. V Motýlku děti rozvíjejí své zájmy, dovednosti i soběstačnost a mohou trávit čas mezi ostatními dětmi. Centrum nabízí individuální a skupinové aktivity: muzikoterapii, logopedii, školičku, dopolední herny s programem pro předškolní děti, odpolední dětské kluby (výtvarný, sportovní), canisterapii, rekondiční pobyty, individuální práci podle potřeb dítěte, plavání, cvičení a keramiku. Pro rodiče organizuje svépomocný klub rodičů a poradenství, celým rodinám jsou určeny letní a zimní rekondiční pobyty. Vizí Motýlku je, aby děti se zdravotním postižením mohly vyrůstat ve své rodině a v dospělosti žily samostatně, nebo potřebovaly co možná nejmenší podporu svého okolí. V případě potřeby si lze domluvit osobní schůzku na e-mailu motylek@motylek.org, nebo na tel. č. 775 964 765.

 

Základní škola a Praktická škola Svítání

19.06.2014 21:51

Školu založili rodiče zdravotně postižených dětí v roce 1992 za pomoci města Pardubice a sponzorů. Jejím posláním je poskytovat dětem s kombinovaným postižením vzdělávání a další služby v rámci komplexní péče s cílem usnadnit jim integraci do společnosti.

Děti nemocné a s postižením

12.12.2012 22:12

Sekce na webu Chceme pomáhat.cz nabízí seznam poskytovatelů služeb pro rodiny s dětmi s postižením.

Středisko rané péče Sluníčko

12.12.2012 22:08

Středisko rané péče Sluníčko v Hradci Králové má zkušenosti s ranou péčí a s těmito životními situacemi a pomůže najít řešení, poskytne informace o dávkách, pomůže nejvíce přiblížit dítě běžnému a důstojnému způsobu života v maximální míře samostatnosti.

Dorea Brno, raná péče

12.12.2012 22:06

Posláním Poradny rané péče DOREA je poskytovat službu rané péče rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem do sedmi let věku dítěte. Službu rané péče poskytuje na území Jihomoravského kraje – okresy Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Blansko, Znojmo, Břeclav, Hodonín.

RL - Corpus

03.05.2007 20:54
Olomoucká společnost RL - CORPUS je výukovým centrem Vojtovy metody. Její stránky přibližují diagnostický a terapeutický systém, který se stal nezbytnou součástí diagnostiky a terapie hybných poruch hlavně u dětí.

Středisko rané péče Diakonie ČCE

03.05.2007 20:50
Služby pražského střediska  jsou určeny rodinám s dětmi s diagnostikovaným postižením (např. Downův syndrom, DMO, opoždování psychomotorického vývoje, rozštěp páteře) nebo s podezřením na konkrétní postižení (např.  DMO) od narození do sedmi let) a dále rodinám s dětmi, u kterých je v důsledku komplikovaného těhotenství nebo porodu reálné nebezpečí vzniku postižení; patří sem například děti z vícečetných těhotenství, narozené predčasně, či s velmi nízkou porodní hmotností (menší než 1000 g.).

Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně

03.05.2007 20:19

Poradenské služby a raná péče nabízené sdružením v Praze  jsou určeny rodičům, kteří mají podezření, že pohybový vývoj jejich dítěte není úplně v pořádku, nebo u jejichž dítěte už byl diagnostikován ohrožený vývoj hybnosti.

Společnost pro ranou péči

03.05.2007 20:09

Občanské sdružení Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Její stránky obsahují také informace o střediscích rané péče v sedmi krajských městech a vybraná čísla informačního bulletinu Rolnička od roku 2000.

Střediska rané péče

03.05.2007 19:51

Databáze na webu První krok obsahuje adresy středisek rané péče v Hradci Králové, Praze, Plzni, Ostravě, Olomouci, Liberci, Českých Budějovicích a Brně.

DANETA - centrum pro zdravotně postižené Hradec Králové

03.05.2007 19:47
Součástí centra pro zdravotně postižené DANETA v Hradci Králové je speciální škola pro děti s více vadami (zvláštní škola, pomocná škola, přípravný ročník pomocné školy) a oddělení pracovní terapie pro dospělé a chráněné bydlení.

Denní stacionář DC 90 Olomouc

03.05.2007 19:41
Nestátní zdravotnické zařízení vybudované občanským sdružením rodičů a přátel postižených dětí je určeno především pro děti s kombinovanými vadami, má nadregionální působnost. V současné době pečuje zhruba o 140 dětí.

Klub Hornomlýnská

03.05.2007 19:37

Cílem pražského klubu je přispět k odstraňování diskriminace a porušování práv dětí s postižením, umožnit dětem předškolního a mladšího školního věku  docházku do běžných mateřských škol a rozvíjení volnočasových aktivit za pomoci asistence a přispět tím k vyrovnání jejich formativních příležitostí. Buduje také půjčovnu didaktických a rehabilitačních pomůcek pro děti s kombinovaným postižením. Poskytuje sociální služby osobní asistence a odlehčovací služby.

Augmentativní a alternativní komunikace

19.06.2014 21:55

Stránky Speciálně pedagogického centra pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK soustřeďují informace o augmentativní a alternativní komunikaci. Augmentativní systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči.