Společnost pro ranou péči

03.05.2007 20:09

Občanské sdružení Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Její stránky obsahují také informace o střediscích rané péče v sedmi krajských městech a vybraná čísla informačního bulletinu Rolnička od roku 2000.

Klíčová slova: