Organizace rodičů

Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených

03.05.2007 19:00

SAOP je volným sdružením všech, kteří mají zájem a usilují o zlepšení podmínek života zdravotně postižených, zejména dětí. Členy jsou rodiče dětí se zdravotním postižením, dále odborníci, kteří se profesionální péčí zabývají a děti a mládež, včetně dětí a mládeže se zdravotním postižením. K nejúspěšnějším každoročním projektům patří pořádání několika táborů různorodě zaměřených, například s hipoterapií, kolový tábor a volno-časové aktivity, kupříkladu tzv. diagnostické pobyty pro děti, které se účastní pobytu poprvé bez rodičů.Sdružení aktivně podporuje školskou integraci projektem "Doprovoď mne dál".

Paprsek

17.12.2012 21:11

Vyškovský klub Paprsek vyvíjí klubovou činnost a poskytuje registrovanou sociální službu odborného sociálního poradenství - Poradna a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek „PAPRSEK“.

Klub Auxilium

17.12.2012 21:07

Vsetínský Klub Auxilium vznikl v roce 1996 jako sdružení rodin, které pečují o děti se zdravotním znevýhodněním. Jejich snahou bylo spojit se v komunitu, která si navzájem pomáhá a podporuje se ve svém poslání – připravit pro život dítě se zdravotním znevýhodněním. Od roku 2003 pracuje jako profesiální poskytovatel sociálních služeb, od roku 2007 má registraci pro poskytování služeb rané péče, sociálně-aktivzačních služeb pro děti a osoby se ZP, osobní asistence a odlehčovací služeb.

Daneta

17.12.2012 21:05

Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí se projektem „Sociální integrace aneb profesní propustnost v Danetě“ zapojilo do soutěže o nejlepší podnikatelský záměr v regionu Královéhradeckého kraje. Projekt je zaměřen na integraci lidí se zdravotním znevýhodněním do společnosti, motivaci k získání zaměstnání, připravenost na nároky pracovního trhu a umístění na vhodné pracovní místo.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.

17.12.2012 21:00

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou, má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám. Nabízí také poradenství.

Kluby a organizace

05.05.2007 23:01

Sekce portálu Alfabet.cz uvádí základní informace o desítkách svépomocných rodičovských organizací s odkazem na jejich webové stránky. Tyto organizace a kluby nabízejí služby tzv. komunitního charakteru (volnočasové aktivity celé rodiny), ale některé z nich se specializovaly a mohou poskytovat i odborné služby (konzultační a poradenská činnost, provoz stacionářů apod.).

Síť mateřských center v ČR

05.05.2007 22:56

Občanské sdružení Síť MC v ČR sdružuje jednotlivá mateřská centra v celé ČR. Mateřská centra zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Tyto stránky obsahují rady, jak takové centrum zřídit a vést, kalendář akcí, aktuality z činnosti a další informace.

HEMO junior

03.05.2007 20:14

Stránky občanského sdružení pro pomoc dětem s hemofilií, které připravuje pro rodiny hemofiliků převážně víkendové akce spojené s přednáškami a rehabilitací. Obsahují také popis rehabilitačních cvičení pro hemofiliky.

Klub Kloubík

03.05.2007 19:58
Klub rodičů dětí, které trpí revmatismem (juvenilní chronickou artritidou), pracuje pod Sdružením na pomoc chronicky nemocným dětem. 

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

19.06.2014 22:02

Federace poskytuje široké spektrum služeb prostřednictvím Informačního centra o hluchotě v Praze, Střediska rané péče Tamtam v Praze, Národního centra pro neslyšící v Berouně, Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené a Speciálního středního odborného učiliště pro sluchově postižené v Praze. Zajišťuje vydavatelskou činnost, poskytuje ubytování.