Augmentativní a alternativní komunikace

19.06.2014 21:55

Stránky Speciálně pedagogického centra pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK soustřeďují informace o augmentativní a alternativní komunikaci. Augmentativní systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči.