Sdružení na pomoc dětem s handicapy - Komunitní centrum Motýlek

19.06.2014 21:53
Centrum denních služeb v KC Motýlek podporuje děti s mentálním, tělesným postižením nebo kombinovaným postižením od 2 do 18 let z Prahy a okolí, které vyrůstají v domácím prostředí. V Motýlku děti rozvíjejí své zájmy, dovednosti i soběstačnost a mohou trávit čas mezi ostatními dětmi. Centrum nabízí individuální a skupinové aktivity: muzikoterapii, logopedii, školičku, dopolední herny s programem pro předškolní děti, odpolední dětské kluby (výtvarný, sportovní), canisterapii, rekondiční pobyty, individuální práci podle potřeb dítěte, plavání, cvičení a keramiku. Pro rodiče organizuje svépomocný klub rodičů a poradenství, celým rodinám jsou určeny letní a zimní rekondiční pobyty. Vizí Motýlku je, aby děti se zdravotním postižením mohly vyrůstat ve své rodině a v dospělosti žily samostatně, nebo potřebovaly co možná nejmenší podporu svého okolí. V případě potřeby si lze domluvit osobní schůzku na e-mailu motylek@motylek.org, nebo na tel. č. 775 964 765.