Péče o dítě se zdravotním postižením

Léčba, terapie, odborná péče

25.02.2007 17:08

Sekce na portálu Alfabet shromažďuje příspěvky poskytující přehled některých základních i speciálních  možností péče a stimulací. Představuje místo, které by si měl prostudovat každý rodič dítěte se zdravotním postižením.

Jak zvládat postižení vlastního dítěte

25.02.2007 17:12
Profesor Zdeněk Matějček a docent a Zdeněk Dytrych shrnují na webu Rodina.cz zásady, podle kterých by se měli řídit rodiče poté, co si uvědomí, že mají dítě se zdravotním postižením.

Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením

25.02.2007 17:20

Rady profesora Zdeňka Matějčeka na webu Rodina.cz jsou určeny především rodičům dětí s vážnějším postižením duševního vývoje, ale i všech ostatních lidí, kteří mají k postiženému dítěti hlubší citový vztah, ať už jsou z rodiny

Hovory s rodiči o výchově nevidomého dítěte

25.02.2007 17:22
Úplný text knihy (148 stran) PhDr. Josefa Smýkala z roku 1988. Autor v ní shrnuje vlastní i cizí zkušenosti. Popisuje specifické jevy výchovy nevidomého a těžce slabozrakého dítěte raného i předškolního období. Zabývá se specifickou klasifikací výchovných metod vycházejících ze skutečnosti úplné či převážné ztráty zraku.

Děti se zdravotním postižením

12.12.2012 20:49

Portál Šance dětem přináší v množství článků informace o jednotlivých formách postižení a možné podpoře dítěte se ZP i celé jeho rodiny.