Klub Hornomlýnská

03.05.2007 19:37

Cílem pražského klubu je přispět k odstraňování diskriminace a porušování práv dětí s postižením, umožnit dětem předškolního a mladšího školního věku  docházku do běžných mateřských škol a rozvíjení volnočasových aktivit za pomoci asistence a přispět tím k vyrovnání jejich formativních příležitostí. Buduje také půjčovnu didaktických a rehabilitačních pomůcek pro děti s kombinovaným postižením. Poskytuje sociální služby osobní asistence a odlehčovací služby.

Klíčová slova: