Středisko rané péče Diakonie ČCE

03.05.2007 20:50
Služby pražského střediska  jsou určeny rodinám s dětmi s diagnostikovaným postižením (např. Downův syndrom, DMO, opoždování psychomotorického vývoje, rozštěp páteře) nebo s podezřením na konkrétní postižení (např.  DMO) od narození do sedmi let) a dále rodinám s dětmi, u kterých je v důsledku komplikovaného těhotenství nebo porodu reálné nebezpečí vzniku postižení; patří sem například děti z vícečetných těhotenství, narozené predčasně, či s velmi nízkou porodní hmotností (menší než 1000 g.).
Klíčová slova: