Příčiny a prevence mentální retardace

27.12.2006 8:13

Mentální retardace může být způsobena jakoukoli okolností, která narušuje vývoj mozku před narozením, během porodu nebo v raném dětství. Je známo několik stovek příčin, nejrozšířenější je Downův syndrom, fetální alkoholový syndrom a syndrom fragilního X. Ve třetině případů se příčinu nedaří zjistit. Příspěvek na webu Dobromysl.cz třídí příčiny do pěti základních skupin.

Klíčová slova: